ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра музеєзнавства та пам'яткознавства

Сошніков Андрій Олександрович
доцент, доктор філософських наук, доцент кафедри музеєзнавства і пам’яткознавства

Працює в академії культури з 2015 р. Має вчений ступінь доктора філософських наук в галузі філософії культури (2014 р.) і звання доцента (2002 р.).

Закінчив музейне відділення Харківського державного інституту культури за спеціальністю «Музейна справа та охорона пам’яток історії і культури» (1995 р.)

У 2000 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за темою «Репрезентація української ментальності соціокультурних синтезах» (спеціальність 09.02.04 – філософська антропологія, філософія культури).

Докторська дисертація «Модерні і постмодерні практики музеалізації культурної традиції (філософсько-антропологічний аналіз)» була захищена в 2014 р.

Професійна діяльність та інтереси: альтернативна історія; гра ментальностей; музеалізація культурної традиції; дизайн предметного простору; основні етапи етногенезу, антропогенезу та культурогенезу; модерн, постмодерн та контрмодерн (проблеми співвідношення); семантика і семіотика міфу; геополітичне моделювання; культурна антропологія; проблеми нації і націоналізму; футурологічне моделювання.

Публікації: автор більш ніж 70 наукових публікацій в галузі музеєзнавства, філософської антропології, філософії культури.

Викладає наступні дисципліни: Наукове комплектування, облік та зберігання музейних фондів, Експозиційна діяльність музеїв, Правові основи музейної та пам’яткоохоронної діяльності, Економіка і організація діяльності музеїв.