ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра музеєзнавства та пам'яткознавства

Щербань Олена Василівна
кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України і всесвітньої історії

Працює в академії культури з 2016 р. Має вчений ступінь кандидата історичних наук в галузі етнології (2012 р.).

Кандидатська дисертація «Гончарні школи Опішні: збереження й розвиток професійних знань і традицій (1894–2000)» була захищена в 2012 р.

Закінчила історичний факультет Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія та основи економіки» (2002).

Молодший науковий співробітник Відділу археології, старший науковий співробітник Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (2002–2012).

Викладач історії України та всесвітньої історії, історії української культури, історії економіки економічної думки, філософії Кременчуцького льотного коледжу НАУ (2012–2013).

Провідний науковий співробітник Наукового відділу екскурсійно-масової роботи Музею історії Десятинної церкви, Наукового відділу історико-археологічних досліджень (м. Київ) (2012–2013).

Старший науковий співробітник І науково-експозиційного відділу Харківського історичного музею (листопад 2014 – серпень 2015), старший науковий співробітник науково-методичного відділу (з вересня 2015 р. – 31 серпня 2016).

Докторант Харківської державної академії культури, старший викладач кафедри історії України та всесвітньої історії ХДАК (вересень 2016 р.).

Професійна діяльність та інтереси: Етнолог, етнограф, історик, керамолог, культуролог, краєзнавець, майстер з виготовлення української традиційної ляльки-мотанки, обрядової ляльки з тіста, колекціонер українського глиняного посуду, тканинної ляльки, провідний популяризатор-експерт традиційної культури Полтавщини, Харківщини та Сумщини, творів українського традиційного мистецтва та народного побуту, активна суспільно-громадська діячка, експерт з народної обрядової, гончарської та гастрономічної культури українців.

У практичній площині напрямками наукових досліджень є:
• матеріальна культура мешканців Наддніпрянщини, зокрема глиняний посуд у культурі харчування українців; форми, декор, призначення глиняного посуду;
• збір, колекціонування та експонування українських старожитностей;
• етнокультурні особливості розвитку промислів і ремесел Наддніпрянщини, зокрема опішнянське гончарство та його творці; слобожанське гончарство;
• популяризація української традиційної культури (майстер-класи у супроводі Етно-лекцій, фестивалі, соцмережі, блоги);
• народна кулінарія та її регіональні особливості; особливо тістотворчі традиції українців;
• народна звичаєво-обрядова культура, зокрема весільний обряд Полтавщини; весільний обряд Слобожанщини;
• етнопедагогіка, етнопсихологія;
• розвиток сільського зеленого туризму, краєзнавчо-екскурсійна діяльність;
• гончарне шкільництво, передовсім діяльність гончарних навчальних закладів Опішні та їх вплив на стан місцевого гончарства;
• історія Опішні, історія Полтавщини;
• українська традиційна лялька-мотанка.

Постійний учасник Міжнародних та Всеукраїнських наукових конгресів, конференцій, семінарів, симпозіумів з проблем української етнології, культурології, історії, керамології (понад 100).

Автор ідеї, ініціатор створення, фундатор та організатор Першого в Україні ЕтноЕкосадибки салону-студії «Лялина Світлиця», що функціонує з 2010 року в Опішні (Полтавщина).

Ініціатор та організатор Всеукраїнського кулінарного фестивалю-квесту «Борщик у глиняному горщику» (щорічно з 2014 року, Лялина Світлиця, Опішня, Полтавщина).

Член Національної спілки краєзнавців України (від 2010 р.).

Член Всеукраїнської спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні (з 2014 р.).

Член Національної спілки майстрів народної творчості (з 2015 р.).

Публікації:
• автор більш ніж 200 наукових публікацій з проблематики керамології, етнопедагогіки, гончарної освіти, народного мистецтва, традиційно-побутової культури українців;
• співавтор 4 монографій: колективної монографії «Україна і світ у часовому вимірі. 2009 рік» (Донецьк, 2009); колективної монографії «Україна і світ у часовому вимірі. 2010 рік» (Донецьк, 2010); монографії «Нариси з історії міста Опішне козацької доби» (Харків, 2011); колективної монографії «Диканщина» (2013).

Викладає наступні дисципліни: Управління музейними проектами, Новітні технології музейної справи, Організація колекційної, виставкової та антикварної діяльності в музеї, Історіографія та джерела музейної справи.