ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра музеєзнавства та пам'яткознавства

Щербань Анатолій Леонідович
кандидат історичних наук, старший викладач кафедри музеєзнавства і пам’яткознавства

Працює в академії культури з 2016 р. Має вчений ступінь кандидата історичних наук в галузі археології (2005 р.).

Кандидатська дисертація «Прядіння і ткацтво у населення Лівобережної України VІІ – початку ІІІ століття до н.е. (за глиняними виробами)» була захищена в 2005 р.

Закінчив історичний факультет Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка (2001), аспірантуру Інституту археології НАН України, за спеціальністю «археологія» (2005), докторантуру Харківської державної академії культури (2016).

Спеціаліст І категорії Відділу технології та спеціальних методів дослідження кераміки Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (20.08.2001 – 01.01.2002); старший науковий співробітник Відділу археології Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (01.01.2002 – жовтень 2012); завідувач науково-дослідного відділу палеогончарства Відділення керамології Інституту народознавства НАН України (жовтень 2005 - лютий 2013 року); старший викладач кафедри образотворчого мистецтва і культурології (1 вересня 2006 року - 30 червня 2007 року) Полтавського державного педагогічного університету; провідний науковий співробітник Музею історії Десятинної церкви (м. Київ) та, за сумісництвом, доцент Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського.

Стажувався в Лабораторії «Історія кераміки» Інституту археології Російської академії наук під керівництвом відомого керамолога, доктора історичних наук Олександра Бобринського (2005) та в постійно діючій експериментальній експедиції Самарського державного педагогічного університету під керівництвом кандидатів історичних наук Ірини Васильєвої та Наталі Салугіної.

Професійна діяльність та інтереси: Спеціалізується на вивченні глиняних виробів, пов’язаних з прядінням і ткацтвом і декору народних глиняних виробів від доби неоліту до початку ХХ століття, краєзнавства та пам’яткознавства; відкрив понад 30 нових археологічних пам’яток на території Полтавщини.

Публікації:
• автор більш ніж 100 наукових публікацій в галузі музеєзнавства і пам’яткознавства, археології;
• автор 2 монографій: Щербань Анатолій. Прядіння і ткацтво у населення Лівобережного Лісостепу України VІІ – початку ІІІ століття до н.е. (за глиняними виробами). – К.: Молодь, 2007. – 256 с.; Щербань Анатолій. Декор глиняних виробів Лівобережної України від неоліту до середньовіччя. – Полтава: АСМІ, 2011. – 248 с.

Викладає наступні дисципліни: Науково-дослідна робота музеїв, Історія первісного суспільства, Основи археології, Історична керамологія, Реставрація та консервація музейних пам’яток.