ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра музеєзнавства та пам'яткознавства

Жукова Олена Вікторівна
завідувач кафедри, доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри музеєзнавства і пам’яткознавства

Працює в академії культури з 2006 р. Має вчений ступінь кандидата історичних наук в галузі музеєзнавства і пам’яткознавства (2007 р.) і звання доцента (2012 р.).

Закінчила музейне відділення Харківського державного інституту культури за спеціальністю «Музейна справа та охорона пам’яток історії і культури» (2001 р.), аспірантуру Харківської державної академії культури (2004 р.).

Кандидатська дисертація «Замкові комплекси ХІІ – XVII ст. Хмельницької області на сучасному етапі: стан, проблеми збереження і використання» була захищена в 2007 р.

Голова підкомісії 027 Музеєзнавство, пам`яткознавство НМК – 3 МОН України з розробки державних стандартів вищої освіти.

Член проектної групи з розробки Освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» галузі знань 02 «Культура і мистецтво».

Науковий керівник аспірантами у ХДАК за спеціальністю 26.00.05 – Музеєзнавство. Пам`яткознавство.

Професійна діяльність та наукові інтереси: історико-культурні пам’ятки як соціокультурний феномен та їх роль для формування ідентифікації суспільства; дослідження наявних історико-культурних, природних ресурсів України, їх ревалоризація та популяризація; сучасні пам’яткоохоронні практики та механізми їх впровадження до вітчизняної пам’яткоохоронної системи; дослідження та розробка напрямків музеєфікації, віталізації культурної спадщини як механізмів розвитку місцевих громад за рахунок використання власного культурного і природного надбання; розвиток вищої освіти за спеціальністю 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство.

Високий фаховий рівень підтверджений:
• участю у більш ніж 50 наукових конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнів;
• організацією та проведенням науково-практичних семінарів та круглих столів в галузі музейної діяльності та охорони пам’яток;
• розробкою і впровадженням соціокультурного проекту «Дивовижна України» з популяризації музейної діяльності, історико-культурного та природного надбання України;
• організацією тематичних фотовиставок, які щорічно проходять з 2007 р.;
• впровадженням сучасних розробок з музейної педагогіки в практичну діяльність музейно-освітньої сфери.

Публікації:
• автор більш ніж 60 наукових публікацій в галузі музеєзнавства і пам’яткознавства, розвитку вищої освіти за спеціальністю;
• автор програм та навчально-методичних матеріалів до курсів профільних дисциплін;
• автор освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» галузі знань 02 «Культура і мистецтво».

Викладає наступні дисципліни: Основи пам’яткознавства, Історико-культурні ресурси України, Теорія та практика музеєфікації, Екскурсознавство, Організація музейно-заповідної мережі, Пам’яткоохоронні технології.