ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра музеєзнавства та пам'яткознавства

Мартем'янова Надія Сергіївна
доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри музеєзнавства і пам’яткознавства

Мартем’янова Надія Сергіївна — кандидат історичних наук, доцент кафедри музеєзнавства та пам’яткознавства.

Викладає курси: Історія стародавнього світу; Історичне джерелознавство, архівознавство, археографія; Методика викладання спеціальних дисциплін у вищих навчальних закладах; Музейна педагогіка.

Перелік публікацій:
1. Історія стародавньої Греції та стародавнього Риму : програма та навчально-методичні матеріали до курсу / Харківська державна академія культури; уклад.: Н. С. Мартем’янова, О. П. Мартем’янов. – Х.: ХДАК, 2012. – 42 с.
2. Історія стародавнього Сходу : програма та навчально-методичні матеріали до курсу /Харківська державна академія культури; уклад.: Н. С. Мартем’янова, О. П. Мартем’янов. – Х.: ХДАК, 2012.– 34 с.
3. Архівознавство : програма та навчально-методичні матеріали до курсу / Харківська державна академія культури; уклад.: Н. С. Мартем’янова, – Х.: ХДАК, 2012. – 22 с.
4. Мартемьянова Н.С. «Carmina, III, 24: Из истории дискуссии об осведомленности Горация в «гетском вопросе»./ Н.С. Мартемьянова., А. П. Мартемьянов // България, българите и Европа. – Мит, история, съвремие. – 2012. – Т.V. – С. 135–140.
5. Мартем’янова Н. С. Музейна педагогіка в організації культурно-освітньої діяльності музею / Н. С. Мартем’янова // Вісник Харківської державної академії культури. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 257–264.
6. Мартем’янова Н. С. Педагогічний аспект діяльності музеїв при закладах освіти на Харківщині на межі XX – XXI ст. / Н. С. Мартем’янова, Л. М. Воронова // Вісник Харківської державної академії культури. – Харків : ХДАК, 2014. – № 43. – С. 15–24.
7. Мартем’янова Н. С. До питання про методику організації освітнього процесу в музеї: основні проблеми й сучасний вектор розвитку / Н. С. Мартем’янова, Л. М. Воронова // Двадцять другі Сумцовські читання : зб. матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», присвяченої 25-річчю Незалежності України, Харків, 18 квітня 2016 р. – Харків : Майдан, 2016. – С. 116–121.
Мартем’янова Н. С. Харківська обласна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та культури: становлення та розвиток в 60-70-ті рр. XX ст. / Н. С. Мартем’янова, Л. М.Воронова // Вісник Харківського ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – Харків, 2016. – Вип. 22. – С. 56–64.