ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра музеєзнавства та пам'яткознавства

Каністратенко Микола Миколайович
професор, заслужений працівник культури України, кандидат історичних наук, доцент кафедри музеєзнавства і пам’яткознавства

Професор кафедри музеєзнавства та пам’яткознавства; перший проректор ХДАК.

Закінчив історичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького за спеціальністю «Історія та суспільствознавство» (1979 р.).

Працює в академії культури з 1982 р. Має вчений ступінь кандидата історичних наук в галузі всесвітньої історії (1990 р.) і звання доцента (1995 р.).

Науковий керівник аспірантами у ХДАК за спеціальністю 26.00.05 – Музеєзнавство. Пам`яткознавство.

Викладає наступні дисципліни: Історія музейної справи, Музеї навчальних закладів Харківщини.