ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра музеєзнавства та пам'яткознавства

Жукова Олена Вікторівна
завідувач кафедри, доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри музеєзнавства і пам’яткознавства

Жукова Олена Вікторівна — завідувач кафедри музеєзнавства і пам’яткознавства, кандидат історичних наук, доцент. Стаж науково-педагогічної роботи – 12 років.

Перелік навчальних дисциплін: Історико-культурні ресурси України, Основи пам`яткознавства, Теорія і практика музеєфікації, Екскурсознавство; здійснює керівництво курсовими роботами, дипломними проектами, магістерськими роботами.

О. В. Жукова — автор понад 60 наукових публікацій, зокрема:
1. Жукова О. В. Системи соціальних музейних комунікацій: Прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студентів 3 – 4 курсу зі спец. „Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури” / Харк. держ. акад. культури. – Х.: ХДАК, 2013. – 57 с.
2. Жукова О. В. Пам’ятки садибного будівництва Сумщини як об’єкт пам’яткоохоронної діяльності // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. – Київ: Центр пам’яткознавства НАН України, 2015. – Вип. 8. – С. 38 – 43.
3. Жукова О. В. Створення ансамблевих музеїв на основі фортифікаційних споруд в Україні як метод їх музеєфікації // Археологія і фортифікація України : зб. матеріалів V всеук. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський : ПП „Медобори – 2006”, 2015. – С. 214 – 218.
4. Жукова О. В. Історико-культурний потенціал с. Озаринці в контексті можливостей його використання в сучасному світі // П’ята Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція: матеріали конф. 16-17 жовтня 2015 . – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2015. – С. 332 – 339.
5. Жукова О. В. Маловідомі садиби Чернігівщини як туристичні дестинації (в контексті сучасних підходів до охорони пам’яток) // Сіверщина в історії України: зб. наук. пр. – Вип. 9. – Київ: Центр пам’яткознавства НАН України, 2016. – С. 91 – 95.
6. Жукова О. В. До питання музеєфікації Спаської церкви в Наталіївці як живого музею // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. – Львів: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во „Логос”, 2016. – Книга ІІ, – С. 570 – 578.

О. В. Жукова — автор: тематичних та методичних екскурсій по Харкову, Харківській області і Україні; програм та навчально-методичних матеріалів по роботі з об’єктами історико-культурної спадщини; програми популяризації історико-культурних ресурсів України за допомогою сучасних інформаційних ресурсів (блоги, канали та сторінки кафедри); освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» галузі знань 02 «Культура і мистецтво».

Організовує та проводить науково-практичні семінари і круглі столи в галузі музейної діяльності та охорони пам’яток.

Є куратором робіт зі створення експозицій та проведення екскурсійної діяльності студентами спеціальності «музеєзнавство, пам’яткознавство».

Займається розробкою і впровадженням соціокультурного проекту «Дивовижна України» з популяризації історико-культурного та природного надбання України; організацією тематичних фотовиставок, які з 2007 р. щорічно проходять в музеях України; впровадженням сучасних розробок з музейної педагогіки в практичну діяльність музейно-освітньої сфери; організація студентської практики з популяризації туристичних об’єктів «Подорожуй Україною»; роботою з активом малих населених пунктів в галузі розвитку громад за рахунок використання власних історико-культурних і природних ресурсів; проведенням тренінгів і воркшопів по роботі з об’єктами спадщини в рамках всеукраїнських освітніх програм.