ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційних технологій

Ярута Віктор Олексійович
доцент, кандидат технічних наук, доцент

Кандидат технічних наук, доцент, науково-педагогічний стаж – 15 років.

Викладає навчальні дисципліни: Електронні таблиці та бази даних, Комп’ютерна графіка, Інформаційні технології, Інформаційні системи та технології, Сучасні інформаційні та освітні технології, Електронні архіви; виконує керівництво бакалаврськими роботами.

Автор понад 60 наукових публікацій, зокрема:
№ UA 70925 U Україна, МПК C22C 29/08 (2006.01), B22F 7/04 (2006.01), B22F 3/06 (2006.01). Металокерамічний антифрикційний сплав / В. О. Ярута, Ю. М. Стеценко, І. І. Білокінь, О. М. Ярута (Україна). — № u 2011 15437; Заявлено 27.12.2011; Опубл. 25.06.2012, Бюл. № 12.
Білова Т. Г. Перспективи використання хмарних технологій в системах електронного документообігу / Т. Г. Білова, В. О. Ярута // Системи обробки інформації — Х.: ХУ ПС, 2014. — Вип. 4 (120). — С. 86–89 (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз).
Ярута В. О. Статистичне оцінювання двокритерійної апроксимації експериментальних даних при вимірюванні електричних параметрів живих тканин резистивно-ємнісними електродами / В. О. Ярута, Т. Г. Білова, І. О. Побіженко // Системи обробки інформації — Х. ХУ ПС, 2014. — Вип. 9 (125). — С. 77–81 (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз).
Білова Т. Г. Проблеми шифрування даних в хмарних обчисленнях / Т. Г. Білова, В. О. Ярута // Системи обробки інформації — Х. ХУ ПС, 2015. — Вип. 10. — C. 79-81 (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз).
Ярута, В. О. Оцінювання системи управління якістю продуктів функціонального призначення пробіотичного типу / В. О. Ярута, В. М. Бондаренко, Т. Г. Білова, І. О. Побіженко // Системи обробки інформації. — Х. ХУ ПС, 2015. — Вип. 11. — C. 116-118 (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз).
Матвеев Б. Н. Информационные системы менеджмента. Системы бухгалтерского учёта. 1С: Предприятие 8.0. Конфигурация Бухгалтерия для Украины [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / Б. Н. Матвеев, В. А. Ярута. — Х.: ХГАК, 2016. — 166 с.

Ярута В. О. володіє достатнім практичним досвідом роботи в галузі застосування інформаційних систем і технологій в різних сферах. Має досвід монтування, тестування, налагодження та продажу комп'ютерного обладнання.

Основні наукові інтереси зорієнтовані на дослідженні й створенні інформаційних, а також інформаційно-вимірювальних систем, технологій та моделей.

Має навчально-методичні матеріали з курсів, що викладає.

З 2012 р. по 2016 р. виконував обов’язки куратора академічних груп.