ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційних технологій

Шелестова Анна Миколаївна
доцент, кандидат наук із соціальних комунікацій

Кандидат наук із соціальних комунікацій, стаж науково-педагогічної роботи — 7 років.

Викладає навчальні дисципліни: Технології інтернет-реклами»; «Настільні видавничі системи»; «Методи та засоби інформаційної діяльності»; «Інформаційна культура»; «Патентна та ліцензійна діяльність».

Автор понад 66 наукових публікацій, зокрема:
Шелестова А. М. Соціальні комунікації як базовий компонент інформаційно-освітнього середовища сучасного ВНЗ / А. М. Шелестова // Молодий вчений. – 2015. – № 7 (22). – Ч. 2. – С. 159–163. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013))
Шелестова А. М. Веб-сайт ВНЗ як ключовий компонент інформаційно-комунікаційного середовища: формування контенту / А. М. Шелестова // Науково-технічна інформація. – 2015. – № 4. – С. 43–49. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна), Загальнодержавна реферативна база даних «Україніка наукова» Український реферативний журнал «Джерело» (Україна) Google Scholar (США)
Шелестова А. М. Місце веб-сайту в інтегрованому інформаційно-комунікаційному просторі ВНЗ / А. М. Шелестова // Університетська бібліотека: нова сфера інформаційної взаємодії : монографія / за ред. В. О. Ільганаєвої та Т. О. Колесникової ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад.. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 177–197. (розд. IV, п.2; 10 %)
Шелестова А. Н. Электронная учебная документация в веб-ориентированном инорфмационно-образовательном пространстве ВУЗа / А. Н. Шелестова // НТИ Сер. 1. Организация и методика инофрмационной работы. – 2016. – № 11. – С. 15–21. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ)
Шелестова А. М. Онлайн-сервіси як засоби навчання студентів-документознавців (на прикладі дисципліни «маркетинг і реклама в інтернет») / А. М. Шелестова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Інформатизація вищого навчального закладу. – 2016. – №. 853. – С. 97–103.

Шелестова А. М. — вивчає теорію та практику соціальних комунікацій, зокрема у навчальному процесі, інформаційної діяльності як професійної сфери. Досліджує значення веб-сайту вищого навчального закладу як каналу комунікації та застосування інформаційні-комунікаційних технологій у навчанні.

Має наукові публікації у наукових виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних; у фахових виданнях з технічних наук та соціальних комунікацій. Є співавтором колективної монографії.

Має навчально-методичні матеріали з курсів, що викладає.

Має опубліковані тези доповіді та сертифікат учасника зарубіжної конференції «European Conference on Innovations in Technical and Natural Science: material of 12th International scientific conference (Vienna, Austria, 02nd October, 2016)», що проходила на території Австрії.

З 2012 р. по 2017 р. виконувала обов’язки куратора академічних груп.