ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційних технологій

Шелестова Анна Миколаївна
доцент, кандидат наук із соціальних комунікацій

Працює в Харківській державній академії культури з 2011 року. Доцент кафедри інформаційних технологій з 2015 року.
У 2007 році закінчила магістратуру у Харківській державній академії культури за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність».
У 2010 році закінчила аспірантуру на кафедрі інформаційно-документних систем ХДАК. У 2011 році у Національній академії керівних кадрів, культури та мистецтв (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію на здобуття ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій на тему «Навчальна документація в інтегрованому інформаційно-комунікаційному просторі вищого навчального закладу» (спеціальність 27.00.02 – документознавство, архівознавство).
З 2010 року – асистент кафедри документознавства й української мови Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».
З 2011 року – викладач кафедри інформаційних технологій Харківської державної академії культури.
З 2013 року – старший викладач кафедри інформаційних технологій Харківської державної академії культури.
З 2015 року – доцент кафедри інформаційних технологій Харківської державної академії культури.

Професійна діяльність та інтереси. Вивчає теорію та практику соціальних комунікацій, зокрема у навчальному процесі, інформаційної діяльності як професійної сфери. Досліджує значення веб-сайту вищого навчального закладу як каналу комунікації та застосування інформаційні-комунікаційних технологій у навчанні.

Публікації. Автор понад 60 наукових праць, серед яких статті, тези доповідей, навчально-методичні матеріали та програми. Наукометричні дані Шелестової А. М. у ORCID

Викладає наступні дисципліни: «Настільні видавничі системи», «Методи та засоби інформаційної діяльності», «Підприємництво в інформаційній діяльності», «Інформаційна культура», «Патентна та ліцензійна діяльність», «Патентознавство та ліцензійна діяльність», «Маркетинг і реклама в Інтернет».