ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційних технологій

Побіженко Ірина Олександрівна
доцент, кандидат технічних наук, доцент

Кандидат технічних наук, доцент стаж науково-педагогічної роботи — 14 років.

Викладає навчальні дисципліни: Електрона комерція, Інформаційні системи в менеджменті, Системи обробки текстової та графічної інформації, Технологія програмування інтерфейсів, Інформаційне забезпечення 1С підприємство та веде керівництво бакалаврськими роботами.

Автор понад 82 наукових публікацій, зокрема:
Анализ проблем доверия в облачных технологиях / Белова Т.Г., Побеженко В. В., Побеженко И.А. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — Х., 2013. — № 2/2 (62). — C. 59–62. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз).
Перспективи використання хмарних технологій для організації навчального процесу у вищих навчальних закладах / Білова Т.Г., Побіженко І.О., Ярута В.О. // Збірник наук праць Харк. ун-ту Повітряних сил : М-во оборони України, Харк. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. — Х., 2014. — Вип. 4. — C. 167–170.
Аналіз ризиків референтної системи хмарних обчислень / Білова Т.Г., Побіженко І.О., Ярута В.О. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України / М-во оборони України, Харк. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. — Х., 2014. — Вип. 3. — C. 144-147.
Комп’ютерна етика як визначний фактор інформаційної політики суспільства / Білова Т.Г., Побіженко І.О., Ярута В.О. // Системи обробки інформації. — Х., 2014. — Вип. 9. — C. 77–81. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз).
Переваги впровадження хмарних обчислень в навчальний процес вищих навчальних закладів / Побіженко І.О. // Системи обробки інформації. — Харків, 2015. — Вип. 10. — C. 119–122. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз).

Побіженко І.О. — отримала атестат доцента за кафедрою інформаційних технологій (2016 рік).

Має наукові публікації у наукових виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних; у фахових виданнях з технічних наук.

Має навчально-методичні матеріали з курсів, що викладає.