ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційних технологій

Побіженко Ірина Олександрівна
доцент, кандидат технічних наук, доцент

В 2002 з відзнакою закінчила факультет комп'ютерної інженерії Харківського Національного Університету радіоелектроніки за спеціальністю «Спеціалізовані комп’ютерні системи». З 2002 року працює викладачем на кафедрі інформаційних технологій ХДАК. Доцент кафедри інформаційних технологій з 2016 року.
У 2006 закінчила аспірантуру Харківської державної академії культури на кафедрі інформаційних технологій. Кандидатська дисертація з технічних наук за спеціальністю «05.13.05 комп’ютерні системи та компоненти», тема «Системні моделі проектування та верифікації вейвлет-перетворень стандарту JPEG2000». Захистилась у 2010 році в спеціалізованій вченій раді Харківському Національному університеті радіоелектроніки.

Професійна діяльність та інтереси: Протягом останніх років закінчила курси з тестування програмного забезпечення (загальне та автоматизоване), відвідує конференції з тестування та хмарних обчислень.

Публікації. Є автором 72 наукових та 3 методичних матеріалів.
Основні напрями досліджень: електрона комерція, тестування та хмарні обчислення.

Викладає наступні дисципліни: «Електронна комерція», «Інформаційні технології», «Інформаційні технології в менеджменті», «Інформаційне забезпечення: 1С підприємство», «Організація баз даних», «Системи обробки текстової та графічної інформації».