ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційних технологій

Білова Тетяна Георгіївна
доцент, кандидат технічних наук, доцент

Працює в Харківській державній академії культури з 2000 року. Доцент кафедри інформаційних технологій з 2013 року.
Закінчила Харківський державний університет радіоелектроніки у 1997 р. за спеціальністю «Комп’ютерні системи управління та обробка інформації».
У 2005 році закінчила аспірантуру на кафедрі інформаційних технологій ХДАК. Кандидатська дисертація з технічних наук за спеціальністю «Інформаційні технології», тема «Моделі та інформаційна технологія процесів документообігу в системах організаційного управління», захист у 2009 році в спеціалізованій вченій раді НТУ «ХПІ».

Професійна діяльність. З 1997 року працювала програмістом в обчислювальному центрі ХВУ. Спеціалізувалась на розробці програмного забезпечення та баз даних для органів державної влади та управління. Приймала участь в розробці системи електронного документообігу в Харківській міській раді.
Результати дисертаційного дослідження були використані при створенні системи обліку та електронного діловодства для Управління комунального майна Харківської обласної ради.

Публікації. Автор більше ніж 50 наукових праць (статей, тез доповідей, науково-методичних матеріалів та програм).
Основні напрями досліджень: системи електронного документообігу для органів державної влади та управління; хмарні технології; математичне моделювання та оптимізація процесів документообігу.

Викладає наступні дисципліни: «Електронний документообіг», «Вища та прикладна математика», «Вища математика та статистика», «Статистичні методи в інформаційній діяльності», «Дослідження операцій», «Математичне програмування», «Електронні таблиці та бази даних», «Організація баз даних», «Інформаційні системи та технології», «Інформаційні системи в менеджменті», «Комп'ютерна графіка», «Технології програмування інтерфейсів».