ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційних технологій

Білова Тетяна Георгіївна
доцент, кандидат технічних наук, доцент

Кандидат технічних наук, доцент, науково-педагогічний стаж – 15 років.

Викладає навчальні дисципліни: Електронний документообіг, Вища та прикладна математика, Статистичні методи в інформаційній діяльності, Електронні таблиці та бази даних; керівництво бакалаврськими роботами.

Автор понад 55 наукових публікацій, зокрема:
Білова Т.Г. Технологія моніторингу документообігу у складних ієрархічних інформаційних системах / Т.Г. Білова // Системи обробки інформації. – Випуск 2 (109). – Харків, 2013. – С. 116-119. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз).
Білова Т.Г. Перспективи використання хмарних технологій в системах електронного документообігу / Т.Г. Білова, В.О. Ярута // Системи обробки інформації. – Випуск 4 (120). – Харків, 2014. – С. 86-89. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз).
Білова Т.Г. Аналіз ризиків референтної структури хмарних обчислень / Т. Г. Білова, В. О. Ярута, І. О. Побіженко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Харків, 2014. – Вип. 3 (16). – С. 144-147.
Білова Т. Г. Проблеми та перспективи використання методів гомоморфного шифрування в хмарних обчисленнях / Т. Г. Білова // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Харків, 2016. – Вип. 3 (24). – С. 115-118.
Демина В. М. Моделирование распространения информации в социо-культурной среде с использованием медиа-коммуникаций [Текст] / В. М. Демина, И. А. Побиженко, Т. Г. Белова // Media a vzdelavani 2016 : sbornik recenzovanych prispevku mezinarodni vedecke konference / Casopic Media4u Magazine, Katedra didaktiky ekonomickych predmetu, Fakulta financi a ucetnictvi, Vysoka skola ekonomika v Praze, Katedra UNESCO Filosofie lidske komunikace, Charkovska narodni technicka zemedelska univerzita jm. Petra Vasylenka. - Praha, 2016. – C. 41-45.
Білова Т. Г. Метод оцінки ступеню структурної близькості зв’язних неорієнтованих графів / Т. Г. Білова, І. О. Побіженко // Системи обробки інформації. – Харків, 2017. – Вип. 1 (147). – С. 9-12. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз).

Білова Т.Г. має практичний досвід розробки та впровадження систем електронного документообігу та баз даних в органах державної влади.

У 2014 році отримала атестат доцента за кафедрою інформаційних технологій.

Має навчально-методичні матеріали з курсів, що викладає.