ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційно-документних систем

Тітова Олена Вітольдіївна
доцент, кандидат технічних наук, доцент

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційно-документних систем, стаж науково-педагогічної роботи – 13 років.

Викладає наступні навчальні дисципліни: Технологія та організація комп’ютерного діловодства, Математична теорія інформації, Системи управління електронним документообігом, Основи алгоритмізації, Інформаційний сервіс Інтернет.

Автор понад 30 публікацій, серед яких:
- Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу: розвиток засобів і способів комунікаційної й інформаційної взаємодії /О. В. Тітова та ін.// Вісник Харківської державної академії культури . - 2014. - Вип. 43. - С. 144-150.
- Логико-алгебраический метод определения интегрального показателя оценки знаний / О. В. Тітова та ін.// Системи обробки інформації. - 2014. - Вип. 4. - С. 128-130.
- Оцінка юзабіліті освітніх сайтів: методи і технології / О. В. Тітова та ін. // Вісник ХДАК / Зб. наук. праць. – Х: ХДАК., 2015. – Вип. 47. – С. 127-134.
- Аналіз якості інформаційно-технологічного забезпечення обробки документів у хмарному сервісі MICROSOFT ONEDRIVE / О. В. Тітова та ін. // Вісник ХДАК / Зб. наук. праць. – Х: ХДАК., 2017.
- Technology of wireless transmission of energy to remote objects based on multi-frequency system of transmitters/ Yelena V. Titova, Igor Yu. Grishin, Rena R. Timirgaleeva, Sergey V. Titov // Antenna Theory and Techniques (ICATT), 2017 XI International Conference. – IEEE Xplore, 11 July 2017. - Режим доступу: http://ieeexplore.ieee.org/document/7972686/

Здійснює наукове керівництво бакалаврськими дипломними роботами.

Працює в Харківській державній академії культури з 2004 року.
Доцент кафедри інформаційно-документних систем з 2011 року.
Закінчила Харківський інститут радіоелектроніки у 1988 р. за спеціальністю «Прикладна математика».
У 2007 році захистила кандидатську дисертацію з технічних наук за спеціальністю 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту», тема «Методи побудови та оцінки агрегованих асоціативних правил в інтелектуальних базах даних».

Має 5 публікацій у виданнях, зареєстрованих у наукометрічній базі Scopus, зокрема:
- Titova E. A method for association rule quality evaluation based on information theory / D. Sitnikov, E. Titova, O. Ryabov // Data Mining VII. Data, text and web mining, and their business application – WIT Press. – 2006. – С.25-34.
- Titova О. A generalized algebraic approach to finding rough set approximations and generating logic rules / D. Sitnikov, E. Titova, O. Ryabov, Romanenko O. // WIT Transactions on Information and Communication Technologies 38, – WIT Press. – 2007. – PP. 3-12.
- Titova О. An approach to finding reduced sets of information features describing discrete objects based on rough sets theory / D. Sitnikov, E. Titova, O. Ryabov, Romanenko O. // WIT Transactions on Information and Communication Technologies 40, – 2008. – PP. 3-5.

Наукометричні дані О.В. Тітової в Google Academy.

Має власну веб-сторінку, що містить електронні навчальні матеріали.