ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційно-документних систем

Мар’їн Сергій Олександрович
доцент, кандидат технічних наук, доцент

Наукові інтереси: дистанційне навчання; інтелектуальний аналіз даних; підходи, технології та мови створення сайтів.

Публікації. понад 50 наукових статей та тезисів доповідей, більш ніж 4 учбових посібника та науково-методичні праці.

Викладає наступні дисципліни: Інтернет/інтранет технології, Засоби обробки електроних документів в Інтернет, Офісне програмування, Об’єктно-орієнтовані методи в Інтернет-технологіях, Захист інформації в комп’ютерних системах, Автоматизовані інформаційно-документні системи, Web-дизайн.