ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційно-документних систем

Кравець Наталя Сергіївна
доцент, кандидат технічних наук, доцент

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційно-документних систем, стаж науково-педагогічної роботи – 17 років.

Викладає наступні навчальні дисципліни: Основи проектування інформаційних систем, Стандартизація в інформаційно-документних технологіях, Комп’ютерні презентації PP, Інформаційні ресурси Інтернет з історії культури та мистецтва, Web-технології в культурно-інформаційній сфері.

Автор понад 30 публікацій, серед яких:
- Проблемы выбора решений cloud computing для реализации образовательных проектов/ Н. С. Кравец// Новий Колегіум. — 2013. — №1. — С.38-44.
- Использование решений cloud computing для создания электронного портфолио студента/Н. С. Кравец// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. (Системы управления) – Харьков – 2013. – № 4/3(64). — С. 45-48. (Журнал зареєстровано у науко- метричній БД Scopus)
- Особливості архітектури курсу для змішаної моделі навчання/ Н. С. Кравець// Вісник Харківської державної академії культури. Сер. Соціальні комунікації: зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. —Х.:ХДАК, 2015. — Вип.47. — С.118-126.
- Использование метода секвенциального анализа для исследования структуры фрактальных объектов/Н. С. Кравец// Радиоэлектроника и информатика, №4 декабрь 2015.— С. 61-64.
- Етапи створення гейміфікованої системи для використання у навчальному процесі ВНЗ/ Н. С. Кравець// Вісник Харківської державної академії культури. Сер. Соціальні комунікації: зб. наук. пр.Вип.50 / Харк. держ. акад. культури. — ХДАК, 2017. — Вип. 50. — С.198-206.

Здійснює наукове керівництво бакалаврськими дипломними роботами.

Має власну веб-сторінку, що містить електронні навчальні матеріали.