ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційно-документних систем

Кравець Наталя Сергіївна
доцент, кандидат технічних наук, доцент

Наукові інтереси: методи та технології інтелектуального аналізу даних; проектування інформаційних систем; технології та електронні освітні ресурси змішаного та дистанційного навчання.

Публікації. понад 30 наукових статей ( з них 20 - одноосібні), понад 15 науково-методичних праць; під науковим керівництвом: опубліковано понад 25 тезисів студентських доповідей, 2 студентські роботи перемогли (друге місце) у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. Має власну веб-сторінку, що містить електронні навчальні матеріали.

Викладає наступні дисципліни: Основи проектування інформаційних систем, Стандартизація в інформаційно-документних технологіях, Комп’ютерні презентації, Проектування баз даних, Бази даних в документознавстві, Технологія Flash, Сервіс в інформаційних технологіях, Мультимедійна анімація, Інформаційні ресурси Інтернет з історії культури та мистецтва, Web-технології в культурно-інформаційній сфері.