ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційно-документних систем

Філіпова Людмила Яківна
завідувач кафедри, доктор педагогічних наук
професор кафедри інформаційно-документних систем

Працює в академії з 1980 р.
Доктор педагогічних наук з 2000 р.,
професор кафедри інформаційно-документних систем – з 2003 р.
З 1999 р. по 2014 р. – декан факультету документознавства та інформаційної діяльності,
з 2014 р. по 2017 р.– декан факультету соціальних комунікацій,
з 2017 р. – завідувач кафедри інформаційно-документних систем ХДАК.

Професійна діяльність та інтереси. Напрями викладацької діяльності стосуються інформаційної діяльності, використання інтернет-технологій та сервісів, інформаційно-комунікаційних технологій в гуманітарній сфері. Вона є ініціатором розроблення та впровадження нових навчальних дисциплін «Інформаційний сервіс Інтернет», «Комп'ютерна етика» (за досвідом американського університетського навчання), за якими підготовлені навчальні посібники.
Здійснила наукове стажування в США в Іллінойському університеті Чикаго (за грантом міжнародної програми USIA RSEP Американської Ради з міжнародної освіти ACTR/ACCELS); одержала сертифікат.
Започаткувала наукову школу з вивчення користувацького підходу до інформатизації та комп’ютеризації інформаційно-документної сфери. Під її науковим керівництвом аспіранти та здобувачі – громадяни України, Йорданії, Китаю – захистили 9 кандидатських та 2 докторські дисертації.

Публікації: Є автором понад 200 публікацій, серед яких монографії та навчальні посібники. Брала участь у багатьох міжнародних наукових та методичних конференціях та семінарах в якості доповідача та члена організаційних комітетів. Наукометричні дані Л.Я. Філіпової в Google Academy

Викладає наступні навчальні дисципліни: Теоретична інформатика (навчально-методичні матеріали) (конспект лекцій), Комп'ютерна етика (навчально-методичні матеріали), проводила магістерські семінари,здійснює наукове керівництво магістерськими та дипломними роботами, дисертаціями аспірантів, докторантів та здобувачів.

E-mail: flyak@ukr.net