ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційно-документних систем

Філіпова Людмила Яківна
завідувач кафедри, доктор педагогічних наук
професор кафедри інформаційно-документних систем

Доктор педагогічних наук, професор кафедри інформаційно-документних систем. Штатний викладач, стаж науково-педагогічної роботи – 33 роки.

Викладає наступні навчальні дисципліни: Теоретична інформатика, Комп'ютерна етика, Магістерські семінари; наукове керівництво бакалаврськими дипломними роботами та магістерськими роботами.

Автор понад 200 публікацій, серед яких:
• Основи інформаційно-аналітичної діяльності: Навч. посібник. Рекомендовано МОН України (Гриф МОН) / Л.Я. Філіпова, І.В. Захарова. – Київ: ЦУЛ, 2013. – 336 с.
• Морально-етичні заходи запобігання інформаційній небезпеці в Інтернеті / Л. Філіпова // Вісник Кн. палати.— К., 2013.— №. 3. — С. 42-44.
• Наукові підходи комунікативістики для досліджень Інтернет-документних комунікацій/ Л.Я. Філіпова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: Наук.журнал/ Нац. академія керівн. кадрів культури і мистецтв - К., 2014. –№ 4. – C. 76-79.
• Сучасні дисертаційні дослідження зі спеціальності «Документознавство. Архівознавство» в Україні: деякі підсумки / Л.Я. Філіпова // Вісник Книжк. Палати.— К., 2014.— №. 6 — С. 46-50.
• Магістерські освітні програми бібліотечно-інформаційного профілю в університетах США: досвід організації та змісту навчання / Л.Я. Філіпова // Вісник Кн. Палати.— К., 2016.— №.3. — С. 49-52.

Здійснює наукове керівництво кандидатських та докторських дисертацій. Під її науковим керівництвом аспіранти та здобувачі з України, Китаю, Іорданії захистили 9 кандидатських та 2 докторські дисертації.
Член редакційної колегії фахового збірника наукових праць «Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації».
Член спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 у ХДАК з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03.
Член експертних комісій МОН з акредитації підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Діловодство», бакалаврів та магістрів зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» у ВНЗ міст: Львів, Вінниця, Черкаси, Кривий Ріг, Маріуполь та інші.

Працює в академії з 1980 р.
Доктор педагогічних наук з 2000 р.,
професор кафедри інформаційно-документних систем – з 2003 р.
декан факультету документознавства та інформаційної діяльності - з 1999 р. по 2014 р.,
декан факультету соціальних комунікацій - з 2014 р. по 2017 р.,
завідувач кафедри інформаційно-документних систем - з 2017 р. – понині.

Наукометричні дані Л.Я. Філіпової в Google Academy.

E-mail: flyak@ukr.net