ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційно-документних систем

Брусенцев Віталій Олександрович
доцент, кандидат технічних наук, доцент

Працює в Харківській державній академії культури з 2003 року. Доцент кафедри інформаційно-документних систем з 2011 року.
Закінчив Харківський державний технічний університет радіоелектроніки у 1999 р. за спеціальністю «Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем».
У 2002 році закінчив аспірантуру на кафедрі програмного забезпечення ЕОМ ХНУРЕ. Кандидатська дисертація з технічних наук за спеціальністю 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту», тема «Алгебро-логічні моделі формалізації семантики речень та їх застосування в інформаційних системах штучного інтелекту» (Науковий керівник - Ю.П. Шабанов-Кушнаренко), захист відбувся 21.05.2003 року в спеціалізованій вченій раді ХНУРЕ.

Професійна діяльність. З 2001 року працював інженером, а з 2003 року старшим науковим співробітником за сумісництвом в інституті проблем кріобіології і кріомедицини, відділ кріоцитології та кількісної морфології. Спеціалізувався на розробці програмного забезпечення та інформаційно-аналітичній пітримці наукових досліджень відділу. Має 1 авторське свідоцтво.
На протязі усього терміну роботи в Харківській державній академії культури приймає участь в організації секційних засідань міжнародних наукових, всеукраїнських та науково-практичних конференцій. З 2007 року проводив академічну олімпіаду з інформатики для студентів старших курсів. У 2011 році розробив та постійно займається супроводом веб-сайту академії культури. Приймає участь у загальноакадемічній спартакіаді.
З 2010 року працює заступником декана факультету документознавства та інформаційної діяльності, а з 2014 по 2017 рік - заступником декана факультету соціальних комунікацій.

Наукові інтереси: інтелектуальні системи, засоби штучного інтелекту, інформаційні технології, бази даних, освітні технології, web-технології, сучасні програмні та апаратні засоби.

Публікації. Автор більше ніж 60 наукових праць (статей, тез доповідей, науково-методичних матеріалів та програм).

Викладає наступні дисципліни: «Інформаційні мережі», «Комп'ютерні мережі та телекомунікації», «Інтелектуальні системи», «Програмні засоби обробки інформації», «Адміністрування баз даних», «Web-технології в СКД».

E-mail: vitalij.brusentsev@ukr.net