ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційно-документних систем

Брусенцев Віталій Олександрович
доцент, кандидат технічних наук, доцент

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційно-документних систем, стаж науково-педагогічної роботи – 14 років.

Викладає наступні навчальні дисципліни: Інформаційні мережі, Комп'ютерні мережі та телекомунікації, Інтелектуальні системи, Програмні засоби обробки інформації, Web-технології в СКД, Web-технології в культурно-інформаційній сфері.

Автор понад 50 публікацій, серед яких:
- Проблема автоматизованого тестування та оцінювання знань / В.О. Брусенцев, О.Є. Коноваленко // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС ім. Ів. Кожедуба, 2012. – Вип. 2 (100). – С. 301 – 305.
- Дослідження процесу автоматизації модульно-рейтингового контролю /В.О. Брусенцев, О.Є. Коноваленко, В.С. Казаков // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС ім. Ів. Кожедуба, 2013. – Вип. 2 (109). –С. 305 – 309.
- Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі/ В.О. Брусенцев, О.Є. Коноваленко // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС ім. Ів. Кожедуба, 2014. – Вип. 1 (117). – С. 251 – 253.
- Comparative analysis of physical recreation of Chinese youth as a means of Anhui Province sports tourism / V. Brusentsev, Cheng Shouling // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Х.: ХДАФК, 2014. – № 5 (43). – C. 226 – 229.
- Evaluation of the level of development of sport tourism China and Europe / V. Brusentsev, Wu Linna // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Х.: ХДАФК, 2014. – № 6 (44). – C. 226 – 229.
- Використання сучасних мультимедійних та інтерактивних технологій в освіті / В.О. Брусенцев, О.Є. Коноваленко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Транспортне машинобудування. – Х. : НТУ «ХПІ», 2017. – № 14 (1236). – С. 156–160.

Має свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 23683 // Комп’ютерна програма «Програмне забезпечення для обробки результатів електрофорезу білків різних біологічних структур» / Державний департамент інтелектуальної власності.

Здійснює наукове керівництво бакалаврськими дипломними роботами.

Працює в Харківській державній академії культури з 2003 року.
Доцент кафедри інформаційно-документних систем з 2011 року.
Закінчив Харківський державний технічний університет радіоелектроніки у 1999 р.
за спеціальністю «Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем».
У 2003 році, після закінчення аспірантури на кафедрі програмного забезпечення ЕОМ ХНУРЕ, захистив кандидатську дисертацію з технічних наук за спеціальністю 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту», тема «Алгебро-логічні моделі формалізації семантики речень та їх застосування в інформаційних системах штучного інтелекту» (Науковий керівник - Ю.П. Шабанов-Кушнаренко).

Наукометричні дані В.О. Брусенцева в Google Academy.

E-mail: vitalij.brusentsev@ukr.net