ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Тодорова Євгенія Миколаївна
доцент, кандидат педагогічних наук, доцент

Кандидат педагогічних наук, доцент. Штатний викладач, стаж науково-педагогічної роботи — 34 роки.

Викладає навчальні дисципліни: Бібліографознавство, Історія української бібліографії, Організація і технологія бібліографічної діяльності, Бібліотечне краєзнавство.

Автор понад 100 публікацій, зокрема:
Тодорова Є.М. Методологічно-концептуальні засади сучасного бібліографознавства (частина 1) / Є.М. Тодорова // Вісн. Харк. держ. акад. культури: зб. наук. пр.— Х., 2014.— Вип. 43.— С. 136-143; Вип. 44.— С. 63-72.
Тодорова Є.М. Історія української бібліографії [Електронний ресурс]: навч. посіб. / [Є.М. Тодорова]; М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, Каф. бібліографознавства та інформ.-бібліогр. діяльності.— Х., ХДАК, 2014.— 180 с.— Ел. копія в базі даних.— 100 пр.
Тодорова Є. 120-річний ювілей видатного науковця, педагога, наставника, фундатора бібліотечної освіти в Україні в бібліографічному віддзеркалені / Євгенія Тодорова // Вісн. Кн. палати.— 2016.— № 3.— С. 6-7.— Рец. на кн.: Фрідьєва Надія Яківна: (до 120-річчя від дня народж.): бібліогр. покажч. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, Бібліотека; [укл.: С.В. Євсеєнко, Н.М. Березюк].— Х.: ХДАК, 2015.— 72 с.
Тодорова Є.М. Електронні технології підготовки бібліографічної інформації / Є.М. Тодорова // Вісн. Харк. держ. акад. культури.— Х., 2015.— Вип. 47.— С.24-32.
Тодорова Є.М. Вплив соціокультурних змін сучасного інформаційного суспільства на трансформацію професії бібліографа / Є.М. Тодорова // Вісн. Харк. держ. акад. культури: зб. наук. праць.— Х., 2017.— Вип. 50.— С. 124-134.

Навчально-методичні матеріали:
Сучасні проблеми бібліографознавства: прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. зі спец. «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» / Харк. держ. акад. культури; уклад. Є.М. Тодорова.— Х.: ХДАК, 2013.— 53 с.
Організація та технологія бібліографічної діяльності: прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. зі спец. «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» / Харк. держ. акад. культури; уклад. Є.М. Тодорова.— Х.: ХДАК, 2015.— 67 с.
Бібліотечне краєзнавство: прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. спец. «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» / Харк. держ. акад. культури; уклад.: Н.М. Кушнаренко, Є.М. Тодорова.— Х.: ХДАК, 2016.— 80 с.

Здійснює наукове керівництво бакалаврськими роботами. Бере участь у міжнародних та державних науково-теоретичних конференціях.

Професійна діяльність та інтереси.
Працює в Харківській державній академії культури з 1983 року. Закінчила Харківський державний інститут культури (1975 р.) за спеціальністю «Бібліотекар-бібліограф вищої кваліфікації», в 1988 році — аспірантуру Московського державного інституту культури. Захистила кандидатську дисертацію в 1990 році.
З 1983 року в ХДАК займала посади — викладача, старшого викладача, доцента кафедр галузевого бібліографознавства, загального бібліографознавства та книгознавства, бібліографознавства та інформаційно-бібліографічної діяльності, бібліотекознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
Наукові інтереси: бібліографознавство та бібліографічна діяльність. Україні та за кордоном, бібліотечно-інформаційна освіта, освітні технології.