ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Сафонова Тетяна Анатоліївна
старший викладач, кандидат наук із соціальних комунікацій

Кандидат наук із соціальних комунікацій. Штатний викладач, стаж роботи — 10 років.

Викладає навчальні дисципліни: Бібліотекознавство, Міжнародне співробітництво в бібліотечно-інформаційній сфері, Організація та методика науково-дослідницької діяльності, Паблік рілейшнз у бібліотеці, Ринок інформаційних продуктів та послуг.

Автор понад 20 публікацій, зокрема:
Сафонова Т. А. Застосування соціально-інформаційних технологій управління в бібліотеках / Т. А. Сафонова // Бібл. вісник.— 2016.— № 3.— С. 23-28.
Сафонова Т. А. Соціально-комунікаційні технології: диверсифікація в інформаційному суспільстві / Т. А. Сафонова // Вісн. Кн. палати.— 2016.— № 10.— С. 40-44.
Сафонова Т. Дитячі бібліотеки України: соціокультурний аспект / Т. Сафонова // Вісн. Кн. палати.— 2017.— №7.— С. 10-14.

Навчально-методичні матеріали:
Організація та методика науково-дослідницької роботи: навчально-методичні матеріали / Г. В. Шемаєва, З. І. Алфьорова, Т. А. Сафонова.— Х. : ХДАК, 2016.— 37 с.

Здійснює наукове керівництво бакалаврськими роботами.

Професійна діяльність та інтереси.
Працює в академії з 2007 року. Закінчила Харківський державний інститут культури (1998 р.) за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія», навчалась в аспірантурі Харківської державної академії культури та у 2010 році захистила кандидатську дисертацію.
Кандидат наук із соціальних комунікацій (2011 р.).
В ХДАК займала посади: викладач кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій (2007-2015 рр.), ст. викладач кафедри бібліотекознавства та інформаційно-аналітичної діяльності (2016 р.), ст. викладач кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи (з 2017 р.).
Напрями викладацької діяльності стосуються бібліотечно-інформаційної діяльності, інновацій та PR-технологій в бібліотечній сфері, науково-дослідної діяльності.

Наукові інтереси: теорія соціальних комунікацій, технології інформаційного суспільства, соціально-комунікаційні технології.