ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Маркова Вікторія Анатоліївна
професор, доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Доктор наук із соціальних комунікацій, професор. Штатний викладач, стаж науково-педагогічної роботи — 19 років.

Викладає навчальні дисципліни: Книгознавство. Історія книги, Книжковий менеджмент і маркетинг, Сучасні проблеми архівознавства.

Автор понад 90 публікацій, зокрема:
Маркова В. Книга в соціально-комунікативному просторі : минуле, сучасне, майбутнє: монографія / В. Маркова.— Харків: ХДАК, 2010.— 252 с.
Маркова В. А. Еволюція наукових поглядів на книжкову комунікацію в дисциплінах документно-комунікативного циклу / В. А. Маркова // Вісн. Харків. держ. акад. культури: зб. наук. пр.— Харків: ХДАК, 2014.— Вип. 42.— С. 205-214.
Маркова В. А. Книжкова й електронна комунікації: проблема взаємовпливу / В. А. Маркова // Вісн. Харків. держ. акад. культури: зб. наук. пр.— Харків: ХДАК, 2014.— Вип. 45.— С. 70−78.
Маркова В. А. Медіологія Режі Дебре у дискурсі наук соціально-комунікаційного циклу / В. А. Маркова, А. Н. Суховій // Вісн. Кн. палати.— 2016.— № 1.— С. 3-5.
Маркова В. А. Перспективи розвитку книжкової комунікації / В. А. Маркова // Бібліотечний вісник.— 2016.— № 4.— С. 3-8.

Керує бакалаврськими та магістерськими роботами. Під її керівництвом підготовлено одну кандидатську дисертацію з соціальних комунікацій.
Член редколегії наукових фахових видань: «Вісник ХДАК. Серія Соціальні комунікації», «Вісник Книжкової палати», «Документознавство. Бібліотекознавство. Інформологія».
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради ХДАК Д64.807.02 з 2017 р.

Професійна діяльність та інтереси.
Працює в ХДАК з 1998 року. Закінчила Харківський державний інститут культури за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія» (1992 р.), Харківську державну академію культури (1998 р.) і захистила кандидатську дисертацію. У 2011 р. закінчила докторантуру Харківської державної академії культури і захистила дисертацію.
Кандидат педагогічних наук (1999 р.), доктор наук із соціальних комунікацій (2011 р.), професор (2015 р.).
В ХДАК займала посади:
З 1998 р. викладач кафедри бібліотекознавства.
З 1999 р. старший викладач кафедри бібліотекознавства.
З 2003 р. доцент кафедри бібліотекознавства та бібліографії.
У період 2013-2016 рр. — завідувач кафедри бібліографознавства та інформаційно-бібліографічної діяльності.
З 2017 року завідувач кафедри журналістики та професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Наукові інтереси: теоретико-методологічні проблеми розвитку книжкової комунікації в сучасному соціокомунікативному середовищі, теорія книгознавства та історія книги.