ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Мар’їна Олена Юріївна
доцент, доктор наук із соціальних комунікацій

Доктор наук із соціальних комунікацій. Штатний викладач, стаж науково-педагогічної роботи — 6 років.

Викладає навчальні дисципліни: Мультимедійні технології, Технології інформаційних продуктів та послуг, Веб-технології, Менеджмент знань.

Автор понад 60 публікацій, зокрема:
Мар’їна О. Ю. Бібліотека в цифровому просторі: монографія / Харків. держ. акад. культури. Харків: ХДАК, 2017. 326 с.
Марьина Е. Ю. Цифровое пространство: противоречия становления и развития // Молодий вчений. 2016. № 9 (36). С. 335–339 (міжнародна наукометрична база даних Index Copernicus)
Мар’їна О. Ю. Бібліотека в епоху розвитку технологій Web 3.0 // Вісн. Кн. палати. 2015. № 7. С. 18–20.
Мар’їна О. Ю. Веб-орієнтована концепція розвитку бібліотек в контексті еволюції веб-технологій // Вісн. Кн. палати. 2016. № 10. С. 24–27.
Мар’їна О. Ю. Контент-стратегія бібліотек в цифровому середовищі // Бібл. вісн. 2016. № 4. С. 8–12.
Мар’їна О. Ю. Моделювання поведінки користувачів електронних бібліотек: із досвіду реалізації зарубіжних проектів // Вісн. Кн. палати. 2015. № 2. С. 19–21.
Мар’їна О. Ю. Бібліотека в медіапросторі сучасності // Вісн. Кн. палати. 2016. № 3. С. 17–19.

Навчально-методичні матеріали та конспект лекцій:
Мар’їна О. Ю. Технології створення інформаційних продуктів та послуг: прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», спеціалізації «Бібліотекознавство та інформаційна діяльність». Харків : ХДАК, 2013. 48 с.
Мар’їна О. Ю., Давидова І. О. Паблік рілейшнз в бібліотеці: прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», спеціалізації «Бібліотекознавство та інформаційна діяльність». Харків : ХДАК, 2014. 44 с.
Мар’їна О. Ю., Кобєлєв О. М. Інформаційний аналіз і консалтинг : прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія». Харків : ХДАК, 2015. 50 с.
Мар’їна О. Ю. Мiжнapoднe спiвpoбiтництвo у бiблioтeчнo-iнфopмaцiйнiй сфері : кoнспeкт лeкцiй дo куpсу для студ. спeцiaльнoстi «Книгoзнaвствo, бiблioтeкoзнaвствo i бiблioгpaфiя», спeцiaлiзaцiї «Бiблioтeкoзнaвствo тa iнфopмaцiйнa дiяльнiсть». Харків : ХДAК, 2016. 68 с.

Здійснює наукове керівництво бакалаврськими роботами. Бере участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент.

Професійна діяльність та інтереси.
Працює в Харківській державній академії культури з 2011 р.
Закінчила ХДАК у 2002 р. за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність».
2007-2010 рр. — навчалась в аспірантурі ХДАК;
2011 р. — захистила кандидатську дисертацію на тему «Інформаційно-комунікаційна взаємодія як фактор розвитку регіональних бібліотечних систем».
2011-2014 р. — викладач кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій.
2014 р. — старший викладач кафедри бібліографознавства та інформаційно-бібліографічної діяльності.
2015 р. — доцент кафедри бібліографознавства та інформаційно-бібліографічної діяльності.
2016 р. — докторант кафедри бібліотекознавства та інформаційно-аналітичної діяльності.
2017 р. — доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
2017 р. — докторант кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Протягом усього терміну роботи в Харківській державній академії культури приймає участь в організації секційних засідань міжнародних наукових, всеукраїнських та науково-практичних конференцій. Розробила веб-сайти на підтримку 12 навчальних дисциплін, наприклад «Мультимедійні технології в бібліотеці», «Технології створення продуктів та послуг» та ін.

Наукові інтереси: цифрова модернізація бібліотек, інтеграція бібліотек до електронного технологічного середовища, соціокомунікаційні технології управління бібліотечною діяльністю в цифровому просторі, web-технології, контент-менеджмент, web-аналітика, web-просування.

Наукометричні профілі: Google Scholar, Orcid