ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Лосієвський Ігор Якович
професор, доктор філологічних наук, доцент

Доктор філологічних наук, заслужений працівник культури України, доцент. Викладач за сумісництвом, стаж науково-педагогічної роботи — 10 років.

Викладає навчальні дисципліни: «Експертиза цінності документних пам’яток» для бакалаврів та магістрів 2-х спеціальностей.

Автор понад 350 публікацій, зокрема:
Експертиза цінності документних пам’яток : прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студентів з напряму «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» / авт.-уклад. І.Я. Лосієвський. – Харків : САГА, 2013. – 312 с.
Лосієвський, І. Я. Експертиза цінності документних пам’яток у сучасній Україні / Ігор Якович Лосієвський // Biblioteka Tradicji. - Kraków, 2016. – № CXLVI : Libri Descripti. Materialy międzynarodowej konferencji naukowej «Opis edycji rzadkich i unikatowych». Charków, 16–19 września 2013 roku : Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Експертиза рідкісних і цінних видань». Харків, 16–19 вересня 2013 року. – S. 183–204.
Лосієвський, І. Я. Документні пам’ятки в бібліотечних зібраннях: теоретико-методолог. аспекти та сучасна практика / І. Я. Лосієвський // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Вип. 41. – Харків. – 2013. – С.124–134.
Лосієвський, І. Я. Автографи у бібліотечних фондах : актуальні питання теорії та практики колекціонування / І. Я. Лосієвський // Вісн. Кн. палати. – 2016. –№ 1. – С. 42–48.
Лосієвський І. Я. Етичні та психологічні особливості документознавчої експертної діяльності / І. Я. Лосієвський // Короленківські читання 2015 «Бібліотеки, архіви, музеї : інноваційні моделі розвитку»: матеріали ХVIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.). – Ч. 2. – Харків, 2016. – С. 87–100.
Лосиевский И. Я. Читатель, исследователь, интерпретатор, "соавтор" (на материале работ Андрея Белого о русских писателях XIX - начала XX ст.) / И. Я. Лосиевский // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. "Філологія". Вип. 75. – Харків, 2016. – С. 125-137.

Бере участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент, є членом спеціалізованих вчених рад: Д 64.807.02 у Харківській державній академії культури і К 64.051.07 у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна.

Професійна діяльність та інтереси.
Працює в Харківській державній академії культури з 2008 р.
Закінчив Харківський державний університет (нині ХНУ ім. В.Н. Каразіна) у 1979 р. за спеціальністю «філолог, викладач російської мови та літератури». Захистив кандидатську дисертацію (1985 р.) та докторську дисертацію (1999 р.). Присуджено науковий ступень доктора філологічних наук (2000 р.). Присвоєно вчене звання доцента (2013 р.)
1980-1983 рр. — завідувач сектору української книги Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка
1984 р. – понині — завідувач відділу рідкісних видань і рукописів (з 2014 р. — науково-дослідного відділу документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів) ХДНБ ім. В.Г. Короленка
2008-2014 рр. — професор кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій Харківської державної академії культури
2014-2017 рр. — професор кафедри документознавства та книгознавства Харківської державної академії культури
З 04.09.2017 р. по цей час — доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи.