ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Куликова Олена Миколаївна
старший викладач, кандидат наук із соціальних комунікацій

Працює в ХДАК з 2007 р.

Старший викладач кафедри бібліотекознавства та інформаційно-аналітичної діяльності.

Закінчила ХДАК в 1998 р.

Основні віхи творчого зростання: навчання в аспірантурі 2002-2005 рр., у 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Система книгорозповсюдження в Україні в умовах інтеграції соціокомунікаційного простору».

Основні напрями досліджень: книжкова комунікація, організація і технологія книговидання та книгорозповсюдження, логістика в книжковій справі, бібліотечно-інформаційна журналістика.

Професійна діяльність та інтереси: організація і технологія книговидання та книгорозповсюдження, бібліотечно-інформаційна журналістика, бібліотерапія.

Публікації: автор понад 40 наукових праць (статей, тез доповідей, науково-методичних матеріалів та програм).