ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Коржик Наталія Анатоліївна
старший викладач, кандидат наук із соціальних комунікацій

Кандидат наук із соціальних комунікацій. Штатний викладач, стаж науково-педагогічної роботи — 6 років.

Викладає навчальні дисципліни: Архівознавство, Документне забезпечення управління, Логістика у книжковій справі, Книжковий менеджмент і маркетинг, Бібліотерапія..

Автор понад 30 публікацій, зокрема:
Коржик Н. А. Електронний абонемент бібліотеки в умовах упровадження інформаційно-комунікаційних технологій: методичні засади / Н. А. Коржик // Вісн. Харк. держ. акад. культури: зб. наук. пр.— Х. : ХДАК, 2009.— Вип. 28.— С. 147-157.
Коржик Н. А. Електронний абонемент як засіб бібліотечного обслуговування / Н. А. Коржик // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр.— Х. : ХДАК, 2010.— Вип. 30.— С. 156-166.
Коржик Н. А. Безпаперові інформаційно-комунікаційні технології в бібліотеках Н. А. Коржик // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр.— Х. : ХДАК, 2013.—Вип. 39.— С. 94-101.
Коржик Н. А. Професійні компетенції бібліотекаря XXI століття / Н. А. Коржик // Вісн. Кн. Палати, 2017.— № 6.— С. 12-15.
Коржик Н. А. Архіви України у інформаційному просторі: сучасний стан організації веб-сайтів / Н. А. Коржик // Вісн. Кн. Палати, 2017.— № 8.— С. 21-24.

Навчально-методичні матеріали:
Документна лінгвістика : прогр. та навч.-метод. матеріали для студ. 5 к. спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» / Харк. держ. акад. культури ; уклад. Н. А. Коржик. — Х., 2015. — 28 с.
Книжковий менеджмент та маркетинг : прогр. та навч.-метод. матеріали для студ. 4 к. освітнього напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» / Харк. держ. акад. культури ; уклад. Н. А. Коржик. – Х., 2016. – 42 с.

Здійснює наукове керівництво бакалаврськими роботами.

Професійна діяльність та інтереси.
Працює в ХДАК з 2001 р.
Закінчила ХДАК в 2001 р. Навчання в аспірантурі — 2002-2005 рр., у 2010 р. захистила кандидатську дисертацію, з 2011 р. кандидат наук із соціальних комунікацій. Організаційна робота у ХДАК на посаді заступника декана факультету соціальних комунікацій (з 21.08.2017 р. по цей час).
Напрями викладацької та наукової діяльності стосуються: використання комп’ютерних та Інтернет-технологій у бібліотечній сфері, соціальні комунікації, менеджмент і маркетинг у книговиданні.

Більш детальна характеристика професійної діяльності:
Наукометричні дані Н. А. Коржик в Google Academy.