ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Глазунова Людмила Володимирівна
старший викладач, кандидат наук із соціальних комунікацій

Кандидат наук із соціальних комунікацій. Викладач за сумісництвом, стаж науково-педагогічної роботи — 10 років.

Викладає навчальні дисципліни: Організація і технологія бібліографічної діяльності, Бібліотечно-інформаційна журналістика, Бібліографічна евристика.

Автор понад 100 публікацій, зокрема:
Глазунова Л. В. Бібліографознавство в Україні на сучасному етапі: організаційно-управлінський аспект: автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.03 / Глазунова Людмила Володимирівна; Харк. держ. акад. культури.— Харків, 2015.— 23 с. Захист відбувся 30 червня 2015 року.
Глазунова Л. В. Интернет-портал в системе профессиональной информационной инфраструктуры украинского библиографоведения / Л. В. Глазунова // Науч. и техн. б-ки.— 2013.— № 9.— С. 42-50.— Электрон. аналог: режим доступа: http://ellib.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2013&num=9&art=6 (дата обращения: 27.08.2013).
Промська О. Л. Сучасні метабібліографічні ресурси України: всеукраїнський і регіональний рівні / О. Л. Промська, Л. В. Глазунова // Вісн. Харк. держ. акад. культури.— 2012.— Вип. 37.— С. 179-188.
Глазунова Л. В. Система автоматизованої аналiтико-синтетичної обробки документiв: [на прикл. ЦНГI ХГI «НУА»] / Л. В. Глазунова // Наук. пр. Нац. б-ки України iм. В. I. Вернадського.— 2001.— Вип. 6.— С. 360-368.
Глазунова Л. В. Формування iнформацiйної культури особистостi в умовах функцiонування освiтнього комплексу гуманiтарного профiлю (на прикладi Харкiвського гуманiтарного iнституту «Народна українська академія») / Л. Глазунова, С. Семенюк // Вiсн. Кн. палати.— 2000.— № 7.— С. 5-6.

Розробила (для бібліотекарів-бібліографів України) та викладає дистанційні курси (на платформі MOODLE): «Електронна бібліографія», «Вузівська бібліотека в цифровому середовищі. Електронна бібліографія». У 2016 р. відзначена грамотою Української бібліотечної асоціації (за інноваційну форму професійного навчання). Член Української бібліотечної асоціації.

Професійна діяльність та інтереси.
У 1996 р. закінчила факультет бібліотекознавства та інформатики ХДАК з відзнакою. З 1996 по 2000 рр. заочно навчалася в аспірантурі ХДАК.
З 1995 рр. по теперішній час працює у Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка (ХДНБ) на посадах методиста, головного бібліотекаря науково-методичного відділу, з квітня 2012 р. – заступник директора з наукової роботи.
У 1998–2004 рр. працювала бібліографом-предметизатором, з 2000 р. зав. відділом науково-інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування Центру науково-гуманітарної інформації Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія».
З 2013 р. започаткувала навчально-інноваційний проект «Школа бібліотечного журналіста», який проводиться на базі двічі на рік ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Проект було визнано найкращим у номінації «Найоригінальніша бібліотечна інновація року» конкурсу «Марафон непересічних бібліотечних ідей — 2013».

Наукометричні дані Л. В. Глазунової в Google Academy.