ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Давидова Ірина Олександрівна
завідувач кафедри, доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Доктор наук із соціальних комунікацій, професор. Штатний викладач, стаж науково-педагогічної роботи — 23 роки.

Викладає навчальні дисципліни: Соціальні комунікації, Інформаційний менеджмент, Інформаційний маркетинг, Прикладні соціально-комунікаційні технології, Менеджмент знань.

Автор понад 150 публікацій, зокрема:
Давидова І.О. Професійна інформаційна діяльність: подальші шляхи когнітивно-комунікаційного розвитку / І.О. Давидова // Вісн Кн. палати. – 2017. – № 7. – С. 39-42.
Давидова І.О. Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку / І.О. Давидова // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 1. – С. 51-52.
Давидова І.О. Знання та організаційна пам’ять у системі інформаційного менеджменту / І. О. Давидова // Вісн Кн. палати. – 2015. – № 9. – С.35-37.
Давидова І. О. Інформаційний менеджмент: навч. посібник / І. О. Давидова. — Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. — 328 с.
Давидова І.О. Аналітична діяльність як напрям розвитку когнітивної функції документно-інформаційних установ / І.О. Давидова // Україна: події, факти, коментарі : інф.-аналіт. журнал. – К., НБУВ. – 2015. – № 15. – С. 84-86.
Давидова І. О. Патерни інформаційних потреб управлінців у системі інформаційного менеджменту / І. О. Давидова // Вісн Кн. палати. – 2015. – № 2. – С. 39-42.

Є членом редакційних колегій наукових видань України: «Вісник Книжкової палати», «Вісник Харківської державної академії культури», «Бібліотекознавство. Бібліографознавство, Інформологія», «Бібліотечний Вісник», «Вісник Харківського Національного університету», «Вісник Львівського університету».
Здійснює наукове керівництво кандидатських та докторських дисертацій, під її науковим керівництвом аспіранти та здобувачі захистили 7 кандидатських дисертацій, присвячених становленню та розвитку соціально-комунікаційних структур в добу інформаційного суспільства.
Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 в Харківській державній академії культури з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (з 2017 р.); вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 в Харківській державній академії культури (2010-2017 рр.). Бере участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент та незалежний експерт.
Робота у складі експертної комісії МОН щодо акредитації підготовки бакалаврів напряму 6.020102 у Львівському національному університеті, голова комісії.

Професійна діяльність та інтереси.
Працює в академії з 1979 р. Закінчила Харківський державний інститут культури (1985), навчалась в аспірантурі Московського державного інституту культури (1990-1993), докторантурі Харківської державної академії культури (2003-2006).
В ХДАК займала посади: з 1994 р. – старшого викладача кафедр загального бібліографознавства та книгознавства, інформатики; з 1999 р. – доцента кафедри соціальних комунікацій, бібліотекознавства та соціальних комунікацій; з 2008 р. – завідувача кафедр бібліотекознавства та соціальних комунікацій, бібліотекознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, з 2017 р. – завідувача кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
Доктор наук із соціальних комунікацій (2009), професор (2010).
Наукова і викладацька діяльність здійснюються в напрямах висвітлення теоретико-методологічних проблем соціальних комунікацій, розвитку теорії парадигмальних змін у інформаційній сфері, місця й ролі бібліотеки як провідної соціокомунікаційної установи інформаційного суспільства та суспільства знань. Є ініціатором розроблення та впровадження нових навчальних дисциплін «Інформаційний менеджмент», «Інформаційний маркетинг», «Ринок інформаційних продуктів та послуг», «Бібліотечно-інформаційне виробництво», за якими підготовлені навчальні посібники.

Більш детальна характеристика професійної діяльності:
Українська бібліотечна енциклопедія – Персоналії – Давидова І. О.
Наукометричні дані І. О. Давидової в Google Academy.