ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Тодорова Євгенія Миколаївна
доцент, кандидат педагогічних наук, доцент

Працює в Харківській державній академії культури з 1983 року. Доцент кафедри бібліотекознавства та ін формаційно-аналітичної діяльності (з 1994 року).

Закінчила Харківський державний інститут культури в 1975 році за спеціальністю «Бібліотекар-бібліограф вищої кваліфікації», в 1988 році — аспірантуру Московського державного інституту культури.

Захистила кандидатську дисертацію в 1990 році за темою «Формування системи безперервної бібліотечної освіти в Народній Республіці Болгарії (1944-1989 рр.)».

Професійна діяльність. Працювала бібліотекарем районної бібліотеки Харківського району Харківської області, технічним секретарем загального відділу Харківського міського комітету Компартії України, з 1983 року — викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедр галузевого бібліографознавства, загального бібліографознавства та книгознавства, бібліографознавства та інформаційно-бібліографічної діяльності, бібліотекознавства та інформаційно-аналітичної діяльності.

Керувала підготовкою кандидатських і дипломних робіт. Бере участь у міжнародних та державних науково-теоретичних конференціях.

Наукові інтереси: бібліографознавство та бібліографічна діяльність в Україні та за кордоном, бібліотечно-інформаційна освіта, освітні технології.

Публікації: Автор понад 100 наукових праць (статей, тез доповідей, науково-методичних матеріалів, програм, конспектів лекцій).

Викладає наступні дисципліни: «Бібліографознавство», «Організація та технологія бібліографічної роботи», «Бібліографічна евристика», «Бібліотечне краєзнавство» (розділ «Краєзнавча бібліографія»).