ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Соляник Алла Анатоліївна
декан факультету соціальних комунікацій,
доктор педагогічних наук, професор

Працює в Харківській державній академії культури з 1985 р.
Закінчила Харківський державний інститут культури (нині ХДАК) у 1985 р. за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія».
1987-1995 рр. – викладач кафедри бібліотечних фондів і каталогів Харківського державного інститут культури;
У 1995 р. закінчила аспірантуру Московського державного університету культури і мистецтв, захистила кандидатську дисертацію «Місцевий обов’язковий примірник документів: історія та сучасний стан постачання бібліотек»;
1996-1998 рр. старший викладач кафедри документознавства Харківської державної академії культури;
1999-2004 р. – доцент кафедри документознавства, заступник декана факультету бібліотекознавства та інформатики;
2004-2006 рр. – навчалася в докторантурі ХДАК за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»;
2006 р. – захистила докторську дисертацію «Система документопостачання фондів бібліотек України: теоретико-методологічний аспект»
2007 р. — присвоєно вчене звання професора
2006 - 2014 рр. декан факультету бібліотекознавства та інформатики;
2015 - 2017 рр. — завідувач кафедри документознавства та книгознавства.

Професійна діяльність та інтереси: теоретико-методологічні проблеми бібліотечного фондознавства, документознавства, документології та теорії соціальних комунікацій, організації та методики науково-дослідної діяльності, бібліотечно-інформаційної освіти. Науковий керівник комплексної науково-дослідної теми ХДАК «Документально-комунікаційні структури суспільства: інноваційні стратегії розвитку» (Державний реєстраційний номер 0109U000512).

Більш детальна характеристика професійної діяльності: Українська бібліотечна енциклопедія – Персоналії – Соляник А. А.

Публікації: автор понад 200 наукових та науково-методичних праць, серед них 4 монографії, 2 навчальних посібника. Наукометричні дані: А. А. Соляник в Google Academy.

Викладає наступні навчальні дисципліни: «Документознавство», «Бібліотечне фондознавство», «Методологічні проблеми документології», «Організація та методика науково-дослідної діяльності».