ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Шемаєва Ганна Василівна
професор, доктор наук із соціальних комунікацій, професор

В Харківській державній академії культури – з 2004 року (на посаді доцента – 2004-2011рр., на посаді професора – з 2011 р., звання професора – 2013р.). Доктор наук із соціальних комунікацій (2009 р.)

Професійна діяльність та інтереси. Стаж науково-педагогічної діяльності більше 30 років.

1977-1989 рр. працювала бібліотекарем, зав. сектором бібліотеки Харківського політехнічного інституту; 1989-2002 рр. – зав. бібліотекою, начальник Наукового інформаційно-бібліотечного центру (НІБЦ) Інституту експериментальної та клінічної ветеринарної медицини; 2002-2004 рр. – директор учбово-методичного інформаційно-бібліотечного центру (УМІБЦ) з функцією проректора з інформатизації в Харківській державній зооветеринарній академії.

Була керівником та головним виконавцем ряду науково-дослідних, освітніх та практичних проектів в рамках національних і міжнародних програм. Зокрема:1995 р. – грант міжнародного фонду «Відродження» на «Створення автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи»; 1997 р. – грант від Європейської асоціації бібліотечних працівників VetLib-L для участі в міжнародній конференції «Доступ до наукової інформації : глобальні й локальні проблеми»; 2003 р. – грант програми DAAD на ознайомчо-навчальну поїздку студентів ХДЗВА в Німеччину. Ініціювала проект «Реформи ветеринарної освіти у Харкові, Україна» (2001-2004) в рамках програми Темпус, в підготовці й реалізації якого брала активну участь.

Засновник нового наукового напряму, пов’язаного з вивченням коеволюційних процесів розвитку бібліотеки і системи наукових комунікацій. Під її науковим керівництвом захищено 4 кандидатських дисертації.

Член спеціалізованих вчених рад (Харківської державної академії культури та Київського національного університету культури і мистецтв).

Співпрацює з факультетами та кафедрами провідних університетів Данії, Італії, Латвії, Німеччини.

Напрями викладацької діяльності стосуються організації науково-дослідної роботи, особливостей комунікацій в науці, охорони і захисту інтелектуальної власності, за якими підготовлено навчальні посібники, конспект лекцій.

Публікації: Є автором 120 публікацій. Брала участь у багатьох міжнародних наукових конференціях в якості доповідача та члена організаційних комітетів.

Викладає наступні навчальні дисципліни: Інтелектуальна власність, Організація та методика науково-дослідної роботи, Наукові комунікації, Теорія соціокультурного проектування.