ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Сєдих Віктор Васильович
доцент, кандидат педагогічних наук, доцент

Працює в ХДАК з 1974 р.
Нині є доцентом кафедри документознавства та книгознавства.
Працював у 1970-і рр. викладачем, старшим викладачем. З 1979 по 1982 рр. навчався в аспірантурі Московського державного інституту культури (науковий керівник Г.І. Чижкова). Після аспірантури обіймав посади старшого викладача, зав. кафедри (1989-1992 рр.), заcтупника декана бібліотечного факультету.
Коло професійних інтересів: наукова обробка документів, бібліотечна каталогізація, історія бібліотечної справи.

Професійна діяльність та інтереси: переважна більшість публікацій присвячена каталогізації та історії бібліотечної справи.

Публікації: за увесь період викладацької діяльності надруковано близько 100 назв документів, з них – 3 навчальних посібника; бібліографічний покажчик (у співавторстві); статті, навчально-методичні матеріали.

Викладає наступні навчальні дисципліни: «Аналітико-синтетична обробка документів», «Бібліотечні інформаційно-пошукові системи», «Історія бібліотечної справи», «Історія бібліотечної справи Харківщини».