ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Маркова Вікторія Анатоліївна
професор, доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Працює в ХДАК з 1998 року.
Професор кафедри документознавства та книгознавства.
У 1992 р. закінчила Харківський державний інститут культури за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія».
У 1998 р. закінчила аспірантуру Харківської державної академії культури і захистила кандидатську дисертацію на тему: «Бібліотечне обслуговування етнічних меншин України».
У 1999 р. присвоєна вчена ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».
З 1998 р. викладач кафедри бібліотекознавства.
З 1999 р. старший викладач кафедри бібліотекознавства.
З 2003 р. доцент кафедри бібліотекознавства та бібліографії.
У 2011 р. закінчила докторантуру Харківської державної академії культури і захистила дисертацію на тему: «Книжкова комунікація: теорія, історія та перспективи розвитку», отримала науковий ступінь доктора наук із соціальних комунікацій із спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».
У період 2013-2016 рр. — завідувач кафедри бібліографознавства та інформаційно-бібліографічної діяльності.
У 2015 р. присвоєне вчене звання професора кафедри бібліографознавства та інформаційно-бібліографічної діяльності.

Професійна діяльність та інтереси: теоретико-методологічні проблеми розвитку книжкової комунікації в сучасному соціокомунікативному середовищі, теорія книгознавства та історія книги.

Публікації: більше ніж 90 наукових праць, у тому числі і монографії «Книга в соціально-комунікативному просторі: минуле, сучасне, майбутнє» (Харків, 2010).

Викладає наступні навчальні дисципліни: «Книгознавство. Історія книги», «Архівознавство», «Книжковий менеджмент і маркетинг», «Логістика у книжковій справі», «Бібліотерапія», «Управлінське документознавство», «Основи науково-дослідної роботи», «Методологія та організація наукових досліджень».