ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Мар’їна Олена Юріївна
докторант, кандидат наук із соціальних комунікацій

Працює в Харківській державній академії культури з 2011 р.

Закінчила ХДАК у 2002 р. за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність».
2007-2010 рр. – навчалась в аспірантурі ХДАК;
2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Інформаційно-комунікаційна взаємодія як фактор розвитку регіональних бібліотечних систем».
2011-2014 р. – викладач кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій.
2014 р. – старший викладач кафедри бібліографознавства та інформаційно-бібліографічної діяльності.
2015 р. – доцент кафедри бібліографознавства та інформаційно-бібліографічної діяльності.
2016 р. – докторант кафедри бібліотекознавства та інформаційно-аналітичної діяльності.

Професійна діяльність: протягом усього терміну роботи в Харківській державній академії культури приймає участь в організації секційних засідань міжнародних наукових, всеукраїнських та науково-практичних конференцій. Розробила веб-сайти на підтримку 12 навчальних дисциплін, наприклад «Мультимедійні технології в бібліотеці», «Технології створення продуктів та послуг» та ін.

Наукові інтереси: цифрова модернізація бібліотек, інтеграція бібліотек до електронного технологічного середовища, соціокомунікаційні технології управління бібліотечною діяльність в цифровому просторі, web-технології, контент-менеджмент, web-аналітика, web-просування.

Публікації: Автор понад 60 наукових та науково-методичних праць.

Викладає наступні навчальні дисципліни: «Технології створення інформаційних продуктів та послуг», «Менеджмент знань».

Наукометричні профілі: Google Scholar, Orcid