ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Лосієвський Ігор Якович
професор, доктор філологічних наук, доцент

Працює в Харківській державній академії культури з 2008 р.
Професор кафедри документознавства та книгознавства.
Закінчив Харківський державний університет (нині ХНУ ім. В.Н. Каразіна) у 1979 р. за спеціальністю «філолог, викладач російської мови та літератури».
1980-1983 рр. — завідувач сектору української книги Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка
1984 р. – понині — завідувач відділу рідкісних видань і рукописів (з 2014 р. - науково-дослідного відділу документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів) ХДНБ ім. В.Г. Короленка
1985 р. захистив кандидатську дисертацію «Російська література України першої чверті XIX ст.»
1999 р. — захистив докторську дисертацію «Анна Ахматова: проблеми наукової біографії»
2008-2014 рр. — професор кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій Харківської державної академії культури
2014 – понині – професор кафедри документознавства та книгознавства Харківської державної академії культури
2013 р. — присвоєно вчене звання доцента.

Професійна діяльність та інтереси: теоретико-методологічні проблеми документознавства та теорії соціальних комунікацій, експертизи цінності документів, книгознавства, бібліотекознавства, пам’яткознавства, літературознавства, культурології, біографіки

Публікації: понад 350 наукових та науково-методичних праць, серед них 5 монографій, 1 навчальний посібник

Викладає наступні навчальні дисципліни: «Експертиза цінності документних пам’яток», «Організація та методика науково-дослідної діяльності»