ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Кушнаренко Наталя Миколаївна
професор, доктор педагогічних наук, професор

Працює в Харківській державній академії культури з 1972 р.
Проректор з наукової роботи ХДАК.
Закінчила Харківський інститут культури у 1972 (нині Харківська державна академія культури) за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія».
1972-1975 рр. – викладач кафедри бібліотечних фондів і каталогів Харківського державного інституту культури
У 1979 р. – закінчила аспірантуру Московського державного університету культури і мистецтв, захистила кандидатську дисертацію «Координація комплектування бібліотечних фондів в умовах централізації мережі державних масових бібліотек»
1980-1983 рр. – старший викладач кафедри бібліотечних фондів і каталогів Харківської державного інституту культури.
1984 р. – доцент кафедри бібліотечних фондів і каталогів
1987-1989 рр. – зав. кафедри бібліотечних фондів і каталогів
1989-1993 рр. – навчалася в докторантурі Московського державного інституту культури за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»;
1993 р. – захистила докторську дисертацію «Бібліотечне краєзнавство: теоретико-методологічний аспект»
1994-2014 р. – завідувач кафедри документознавства та книгознавства
1994-2002 рр. – декан факультету бібліотекознавства та інформатики
1996 р. — присвоєно вчене звання професора
1997 р. – завідувач кафедри книгознавства та фондознавства
1999 р. – заслужений працівник культури України
2002 р. – проректор з науково-педагогічної та виховної роботи
2006 р. - понині – проректор з наукової роботи

Професійна діяльність та інтереси: теоретико-методологічні проблеми документознавства, бібліотечного фондознавства, бібліотечного краєзнавства, бібліотечно-інформаційної та документознавчої освіти, ініціатор введення в Україні наукової галузі «соціальні комунікації» (2006). У період з 1999-2010 рр. голова спеціалізованої вченої ради по захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство», заступник головного редактора наукового фахового збірника «Вісник Харківської державної академії культури», член редколегій професійних журналів «Вісник Книжкової палати», «Бібліотечна планета», «Нові технології навчання», «Вища школа», «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» та ін., організатор та учасник численних міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, член експертної ради з культури, мистецтва і туризму Державної акредитаційної комісії України, науково-методичної комісії Міністерства культури України та ін.

Публікації: Автор майже 400 наукових і науково-методичних праць, серед яких 3 монографії, 24 підручника і навчальних посібників, відомих далеко за межами України.

Викладає наступні навчальні дисципліни: «Бібліотечне краєзнавство»; «Організація та методика НДР»; «Методика викладання спецдисциплін»; «Методологія та організація наукових досліджень».