ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Коржик Наталія Анатоліївна
старший викладач, кандидат наук із соціальних комунікацій

Працює в ХДАК з 2001 р.
Старший викладач кафедри документознавства та книгознавства
Закінчила ХДАК в 2001 р.
Основні віхи творчого зростання: навчання в аспірантурі 2002-2005 рр., у 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Електронний абонемент як засіб удосконалення бібліотечно-комунікаційного сервісу», з 2011 р. кандидат наук із соціальних комунікацій.

Професійна діяльність та інтереси: використання комп’ютерних та Інтернет-технологій у бібліотечній сфері, соціальні комунікацій, менеджмент і маркетинг у книговиданні.

Публікації: Автор понад 30 наукових, науково-методичних праць. Наукометричні дані: Н. А. Коржик в Google Academy.

Викладає наступні навчальні дисципліни: «Архівознавство», «Книжковий менеджмент і маркетинг», «Індексування документів», «Зберігання та реставрація документів», «Реферування документів», «Документні класифікаційні системи», «Документні ресурси», «Документне забезпечення управління», «Документна лінгвістика».