ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Кобєлєв Олексій Миколайович
професор, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент

Працює в Академії з 2000 року.

Закінчив з відзнакою у 1994 р. Харківський державний інститут культури, бібліотечний факультет.
У 1995 р. закінчив міжгалузевий ІПК кадрів при Харківському державному політехнічному університеті (патентознавець-маркетолог).
У 1994-1997 рр. працював у відділі масової роботи Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка на посаді методиста.
У 1997-2000 рр. навчався в аспірантурі Харківської державної академії культури.
З 2000 р. працює в Харківській державній академії культури на посадах викладача, старшого викладача, доцента, професора кафедр бібліотекознавства та соціальних комунікацій, бібліотекознавства та інформаційно-аналітичної діяльності.
У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Бібліометричний аналіз розвитку українського бібліотекознавства в 1970-1990 ті рр.» 2002 р. йому присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».
У 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему «Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек України: теоретико-методологічні засади розвитку». З 2013 р. – р. член спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) з соціальних комунікацій за спеціальностями: «Теорія та історія соціальних комунікацій», «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».

Науково-дослідні та педагогічні інтереси. Кобєлєва зосереджені на проблемах інформаційно-аналітичної діяльності, бібліометричного аналізу, оптимізації навчання, що є необхідним для розвитку української науки, освіти й культури.

Більш детальна характеристика професійної діяльності: Українська бібліотечна енциклопедія – Персоналії – Кобєлєв О.М.

Публікації: О. М. Кобєлєв є автором понад 70 наукових праць, серед яких монографія, низка навчально-методичних видань.

Дисципліни, які викладає: «Аналітика тексту», «Світові електронні бібліотеки», «Економіка бібліотечної діяльності», «Інформаційний менеджмент і маркетинг», «Кадровий менеджмент», «Управління в документно-інформаційних структурах», «Організація діяльності інформаційно-аналітичних служб», «Соціальні комунікації», «Соціальна інформатика».