ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Жукова Валерія Павлівна
доцент, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

Професійна діяльність. Закінчила Харківський державний інститут культури у 1989р. Має 25-річний досвід практичної бібліотечної діяльності. Пройшла шлях від бібліотекаря до директора бібліотеки. Професійне становлення відбулося в бібліотеці Харківського інституту інженерів залізничного транспорту (пізніше Харківської державної академії залізничного транспорту). Займалася автоматизацією бібліотеки Харківського державного університету харчування та торгівлі на базі автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи «УФД/Бібліотека».

Працює в Харківській державній академії культури з 2006 р. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Професійно-діяльнісне середовище бібліотеки: чинники формування, структура та управління» та отримала ступінь кандидат наук із соціальних комунікацій. У 2013 р. присвоєно звання доцента.

Наукові інтереси: трансформаційні процеси в інформаційно-бібліотечній діяльності; лінгвістичне забезпечення; знакові системи, професійно-діяльнісне середовище бібліотеки.

Публікації. Автор понад 60 наукових праць (статей, тез доповідей, науково-методичних матеріалів та програм, конспектів лекцій).

Викладає наступні дисципліни: «Бібліотечне обслуговування», «Автоматизовані інформаційно-бібліотечні системи»; «Інформаційний менеджмент», «Система електронних бібліотек та баз даних»; «Мультимедійні технології»; «Медіа-бібліотека: організація та технології».