ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Давидова Ірина Олександрівна
завідувач кафедри, доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Професійна діяльність та інтереси. Працює в академії з 1979 р. Закінчила Харківський державний інститут культури (1985), навчалась в аспірантурі Московського державного інституту культури (1990-1993), докторантурі Харківської державної академії культури (2003-2006). Педагогічний досвід становить 28 років. В ХДАК займала посади: з 1994 р. – старшого викладача кафедр загального бібліографознавства та книгознавства, інформатики; з 1999 р. – доцента кафедри соціальних комунікацій, бібліотекознавства та соціальних комунікацій; з 2008 р. – завідувача кафедр бібліотекознавства та соціальних комунікацій, бібліотекознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, з 2017 р. – завідувача кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Доктор наук із соціальних комунікацій (2009), професор (2010).

Наукова і викладацька діяльність здійснюються в напрямах висвітлення теоретико-методологічних проблем соціальних комунікацій, розвитку теорії парадигмальних змін у інформаційній сфері, місця й ролі бібліотеки як провідної соціокомунікаційної установи інформаційного суспільства та суспільства знань. Є ініціатором розроблення та впровадження нових навчальних дисциплін «Інформаційний менеджмент і маркетинг», «Ринок інформаційних продуктів та послуг», «Бібліотечно-інформаційне виробництво», за якими підготовлені навчальні посібники.

Є членом редакційних колегій наукових видань України: «Вісник Книжкової палати», «Вісник Харківської державної академії культури», «Бібліотекознавство. Бібліографознавство, Інформологія», «Бібліотечний Вісник», «Вісник Харківського Національного університету», «Вісник Львівського університету». Здійснює науковє керівництво кандидатських та докторських дисертацій, під її науковим керівицтвом аспіранти та здобувачі захистили 7 кандидатських дисертацій, присвячених становленню та розвитку соціально-комунікаційних структур в добу інформаційного суспільства.

Більш детальна характеристика професійної діяльності: Українська бібліотечна енциклопедія – Персоналії – Давидова І. О.

Публікації: Є автором понад 150 наукових та науково-методичних праць, серед яких монографії та навчальні посібники. Наукометричні дані: І. О. Давидової в Google Academy.

Дисципліни, які викладає: «Інформаційний менеджмент», «Інформаційний маркетинг», «Соціальні комунікації», «Прикладні соціокомунікаційні технології».