ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра менеджменту культури та соціальних технологій

Мірошниченко Вадим Сергійович
старший викладач, кандидат культурології

Науково-педагогічний стаж 8 років.

Викладає наступні навчальні дисципліни: Соціокультурна діяльність (теорія та практика), Логіка та теорія аргументації, Теорія масової комунікації, Культурні індустрії: сучасний стан та тенденції розвитку, Теорія та практика сучасних соціокультурних досліджень, Креативне письмо, Культурна політика: теорія та практика, Теорія та практика ведення перемовин; здійснює керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами.

Автор 30 публікацій, зокрема:
1. Культурологія всеєдності та синергійна антропологія: альтернативи міждисциплінарності / В. С. Мірошниченко // Культура України : зб. наук. пр. ― Х. : ХДАК, 2013. ― Вип. 42. У 2 ч. Ч 1. Культурологія. Мистецтвознавство.― С. 80–88.
2. Сейл-культура і ресентимент / В. С. Мірошниченко // Культура України : зб. наук. пр. Сер. Культурологія. ― Харків : ХДАК, 2015. ― Вип. 49. ― С. 106–115.
3. Соціокультурна діяльність (теорія та практика) : прогр. та навч.-метод. матеріали для студ. 2 курсу факультету культурології за напрямом підготовки 6.020106 — Менеджмент соціокультурної діяльності / Харк. держ. акад.. культури ; розроб. : В. С. Мірошниченко. — Харків, 2015. — 18 с.
4. Теорія комунікації : прогр. та навч.-метод. матеріали для студ. 2 курсу факультету культурології за напрямом підготовки 6.020106 – Ме¬неджмент соціокультурної діяльності / Харк. держ. акад. культури ; розроб. : В. С. Мірошниченко. — Харків, 2015. — 18 с.
5. Ненормативне письмо: контекст П. Гійота і М. Уельбека / В. С. Мірошниченко // Культура України: зб. наук. пр. Сер. Культурологія. ― Харків : ХДАК, 2016. ― Вип. 52. ― С. 82–89.
6. Метамодернізм, осциляція, інтерпеляція / В. С. Мірошниченко // Культура України : зб. наук. пр. Сер. Культурологія ― Харків : ХДАК, 2017. ― Вип. 55. ― С. 109–117.

В. С. Мірошниченко входить до складу Ради молодих вчених ХДАК.
Співкерівник інтелектуальної спільноти «Plateforme15».