ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра менеджменту культури та соціальних технологій

Мірошниченко Вадим Сергійович
старший викладач, кандидат культурології

Кандидат наук: Харківська державна академія культури (рік захисту: 2010, спеціальність: 26.00.01— теорія та історія культури, тема дисертації «Концепція культури у творчій спадщині С. Л. Франка»)

Магістр: Харківська державна академія культури (рік закінчення: 2007, спеціальність: культурологія)

Професійна діяльність та інтереси.
• зарубіжна та вітчизняна теорія культури;
• теорія комунікації;
• філософія діалогу;
• французький екзистенціалізм та постмодернізм;
• культурологічні аспекти філософії неовсеєдності.

Бере участь у розробці культурологічних викладок (культурологія всеєдності) філософії неовсеєдності.

Публікації. Опубліковано більш ніж 30 праць з проблем теорії культури, філософії, літератури в наукових журналах України, Росії, Польщі. Взяв участь у ряді міжнародних наукових конференцій.

Найбільш визначні праці: «Незбагненність культури: металогічний проект філософії культури С.Л. Франка» (2009), «Поиск духовности в ситуации культурной сингулярности» (2011), «Перспективы развития концептуальных основ философии всеединства: культурологическое измерение» (2011), «Эпизод вопрошания» (2011), «On some features of the concepts of «Dialogue» and «Communion»: through Negation to All-unity» (2011), «Na drodze do Bogoludzkiego uzasadnienia kultury: S. L. Frank a neokantyzm» (2011).

Викладає наступні дисципліни: «Соціокультурна діяльність», «Основи теорії комунікації», «Основи культурної політики», «Комунікаційний менеджмент».