ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра менеджменту культури та соціальних технологій

Божко Любов Дмитрівна
доцент, кандидат історичних наук, доцент

Кандидат історичних наук, доцент, працює в Академії з 2002 року, на посаді доцента кафедри менеджменту соціально-культурної діяльності з 2006 року.

Закінчила геолого-географічний факультет Харківського державного університету ім. О. М. Горького. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Становлення та розвиток географічних наук на Харківщині (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.)» за спеціальністю 07.00.07 – iсторiя науки та техніки. Член українського наукового товариства «Історики науки і техніки».

Професійна діяльність та інтереси. Підвищувала кваліфікацію в Інституті туризму федерації профспілок України на факультеті перепідготовки та підвищення кваліфікації туристичних кадрів з фаху туристичний менеджмент.

Має досвід практичної діяльності на посадах регіонального менеджера з туризму, старшого наукового співробітника відділу «Проблем економічного розвитку» Науково-дослідного інституту стратегічних досліджень при президенті України та директора Благодійного фонду.

Має широкі наукові зв’язки та бере активну участь у науковому житті України. В 2008 році брала участь у «5th World Congress for Psychotherapy», який проходив у Китаї в Пекіні. Була відповідальним секретарем ініціативної групи з підготовки заходів, присвячених 110 - річчю з дня народження лауреата Нобелівської премії з економіки – Саймона Кузнеця, який починав свою наукову діяльність у м. Харкові. Бере активну участь у підготовці міста Харкова до ЄВРО 2012.

Публікації. Є автором 40 друкованих праць: 38 наукового та 2 навчально-методичного характеру, серед яких статті та доповіді з проблем вивчення соціокультурних комунікацій в науці та міжнародному туризмі,