ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра менеджменту культури та соціальних технологій

Афенченко Геннадій Владленович
доцент, кандидат соціологічних наук, доцент

Закінчив Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, має вчений ступінь кандидата соціологічних наук і звання доцента. З 2006 р. викладає на кафедрі менеджменту соціально-культурної діяльності ХДАК.

Професійна діяльність та інтереси. Одночасно з науковою та викладацькою діяльністю багато років займався консалтинговою діяльністю. У 1991-1993 рр. був консультантом районних депутатських комісій з питань взаємодії з трудовими колективами в процесі приватизації. У ході реалізації програм з адаптації законодавства аналізував форми роботи органів влади та методи формування відносин з громадськістю.

У 1994 р. брав безпосередню участь у передвиборній кампанії до органів місцевого самоврядування.

Як економіст-аналітик, керівник підрозділу однієї з перших консалтингових компаній в Харкові взаємодіяв з представниками малого та середнього бізнесу, досліджував питання практики підприємницької діяльності та етики ділових відносин.

Працюючи аналітиком торгово-виробничої фірми, займався дослідженнями галузевих ринків.

З 1998 р. викладач маркетингових дисциплін у вищих навчальних закладах Харкова. На посаді завідувача кафедрою впроваджував стандарти освіти з маркетингу в навчальному процесі.

У період викладацької діяльності брав участь в організації та проведенні маркетингових досліджень з різної тематики від ринків рекламно-видавничих послуг до девелопменту комерційної нерухомості.

Підвищував кваліфікацію в Українській Асоціації Маркетингу (Київський національний економічний університет, Національний аерокосмічний університет «ХАІ»).

Брав участь у громадському русі. Був членом громадської організації «Союз викладачів і наукових співробітників вищої школи», головною метою якої була відстоювання прав викладачів, допомога в отриманні грантів, працевлаштуванні, підвищенні кваліфікації, організації співпраці між навчальними закладами.

Публікації. Автор більш ніж 30 наукових і методичних робіт. Опублікував навчальні посібники (у співавторстві) «Маркетингова політика комунікацій» (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів), «Соціокультурний менеджмент в графічному дизайні».

Основні напрями досліджень – конкретні проблеми маркетингових та соціологічних досліджень міжсуб’єктних комунікацій.

Викладає наступні дисципліни: «Маркетинг у соціокультурній діяльності», «Основи PR-діяльності», «Соціологія громадської думки», «Менеджмент PR-діяльності».