ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра менеджменту культури та соціальних технологій

Афенченко Геннадій Владленович
доцент, кандидат соціологічних наук, доцент

Науково-педагогічний стаж 22 роки.

Викладає наступні навчальні дисципліни: Основи маркетинга та маркетингові комунікації у соціокультурній сфері, Теорія та практика організації зв'язків з громадськістю, Методи соціальних досліджень, Маркетинг соціокультурної діяльності, Теорія реклами та PR, Конкурентний маркетинг в СКД, Теорія та практика організації зв’язків з громадськістю, Соціологія громадської думки, Інтегровані маркетингові комунікації в соціокультурній сфері; здійснює керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами.

Автор 40 публікацій, зокрема:
1. Маркетингова політика комунікацій / УДК 658.8 Навч. посібник. у 2-х частинах / Під ред. В.С. Верлоки, О.В. Богоявленського. – Харків: УкрДАЗТ, 2007. Рекомендовано МОН України (№ 14/18-Г-695 від 4.05.2007 р.)
2. Афенченко Г. В. Проблеми формування психологічних якостей фахівців у сфері фінансових інвестицій / С. В. Лубенець, О. М. Харцій, Г. В. Афенеченко // Вісник Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. Сер. : Соціальні комунікації. –– Х. : ХДАК, 2014. –– Вип. 45. –– С. 275-282.
3. Афенченко Г. В. Прекаріат як аномійний клас / Г. В. Афенченко, С. В. Лубенець // Вісник Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. Сер. : Соціальні комунікації. –– Х. : ХДАК, 2014. –– Вип. 47. –– С. 213-224.
4. Афенченко Г. В. Аномія як соціально-культурний феномен / Г. В. Афенченко // Вісник Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. Сер. : Соціальні комунікації. –– Х. : ХДАК, 2015. –– Вип. 46. –– С. 103-112.
5. Афенченко Г. В. Концепція соціально-етичного маркетингу: недоліки впровадження та перспективи розвитку в туризмі / Г. В. Афенченко, Н. В. Шумлянська // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Сер. : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. –– Х. : ХНУ, 2016. –– Вип. 5. –– С. 134-137.

Г. В. Афенченко входить до складу Науково-методичної комісії з культури і мистецтва (підкомісія 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності») сектору вищої освіти НМР Міністерства освіти і науки України з розроблення стандартів вищої освіти України.