ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра культурології

Тишевська Любов Григорівна
старший викладач

Закінчила ХДАК у 1982 р. за спеціальністю «Культурно-освітня робота».
У 1988 - 1992 роках навчалася в аспірантурі Московського державного інституту культури.

У ХДАК працює з 1984 р.:
викладачем на кафедрі організації та методики КПР, педагогіки і психології;
з 1997 року – старшим викладачем на кафедрі теорії та історії культури, (згодом – кафедра культурології та медіа-комунікацій, нині – кафедра культурології).

З 1998 року працює заступником декана факультету культурології.

Сфера наукових інтересів: проблеми формування вітчизняної культури та регіональних особливостей культурного розвитку.

Авторка 36 наукових публікацій. З них – 7 навчальних посібників / 4 рекомендовані МОН України, 9 статей, 20 навчально-методичних матеріалів.

Основні наукові праці:
Навчальні посібники, що рекомендовані МОН:
Історія культури: навч. посіб / О.А. Гаврюшенко, Шейко В.М., Тишевська Л.Г.. Наук. ред. Шейко В.М. — К.: Кондор, 2004 — 763 С.Історія української культури : навч. посіб. : [для студентів вищ. навч. закл.] / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська ; наук. ред. В. М. Шейко. — Київ : Кондор, 2011. — 258 с.
Історія культури Слобідської України: навч. посібник / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. — Харків : ХДАК, 2011. — 181 с.
Історія культури Слобідської України: навч. посіб. / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. — 2-ге вид., випр. і допов. — Харків : ХДАК, 2012. — 223 с.
Підручники:
Історія української художньої культури : підручник : [для студентів вищ. навч. закл.] / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська ; ХДАК. — Харків: ХДАК: 1999. — 194 с.
Історія української художньої культури : підручник : [для студентів вищ. навч. закл.] / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська ; ХДАК. — Харків: ХДАК: Регіон-інформ, 2003. — 178 с.

Викладає дисципліни: Історія культури давньої та середньовічної України, Історія української культури нової та новітньої доби, Історія української культури, Історія культури Слобідської України.