ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра культурології

Мараховська Елеонора Владиславівна
доцент, кандидат філософських наук, доцент

Закінчила ХДАК у 1999 році зі спеціальності «Культурологія». Була присвоєна кваліфікація «Культуролог, викладач історії та теорії культури».
У 1999-2003 роках навчалася в аспірантурі ХДАК. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Культура та цивілізація: становлення проблематики в українській філософській думці (кінець ХІХ - початок ХХ століть)». Здобула ступінь кандидата філософських наук.
У 2015 – присвоєно вчене звання доцента кафедри культурології Харківської державної академії культури 12ДЦ № 043440 від 30.06. 2015 р.

У ХДАК працює з 2003 р:
старшим викладачем (2003-2012 р.), доцентом (з 2012 р.) – на кафедрі теорії та історії культури (згодом – кафедра культурології та медіа-комунікацій, зараз – кафедра культурології).

Сфера наукових інтересів: християнство в системі сучасної культури, культурологічне осмислення процесів трансформації сучасного християнства.

Має понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій.

Основні наукові праці:
Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
Христологія в західній масовій культурі др. пол. ХХ - поч.ХХІ ст. / Е.В. Германова де Діас // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури ; [редкол.: В. М. Шейко (відп. ред.) та ін.] ; за заг. ред. В. М. Шейка. — Харків, 2016. — Вип. 52. — C. 140-145.
Культурологічні аспекти трансцендентального екзистенціалізму Карла Ранера / Е.В. Германова де Діас // Культура України. Сер. Культурологія : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури ; [редкол.: В. М. Шейко (відп. ред.) та ін.] ; за заг. ред. В. М. Шейка. — Харків, 2017. — Вип. 55. — С. 69-79.
Феміністська теологія в контексті постмодерністських ідей / Е.В. Германова де Діас // Вісник Харківського Національного університету ім В.Н. Каразіна, Серія " Теорія культури і філософія науки" / М-во освіти і науки України, . — Харків, 2014. — Вип. 1142. — С. 164-171.
Основні ідеї та принципи богослов'я та громадської діяльності Й. Ратцингера / Е.В. Германова де Діас // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна, Серія " Теорія культури і філософія науки" / М-во освіти і науки України — Харків, 2016. — Вип. 54. — С. 133-141.
Постмодернізм і християнство: проблема взаємодії (огляд концепцій) / Е.В. Германова де Діас // Вісник Харківського Національного університету ім В.Н. Каразіна, Серія " Теорія культури і філософія науки". / М-во освіти і науки України — Харків, 2017. — Вип. 57. — С. 115-123.
Є співавтором навчального посібника:
Е.В. Германова де Діас. Культурологія: навч. посібник / Шейко В.М., Богуцький Ю. П., –– К., Знання, 2012. –– 494 с. (авторський внесок - 2 д. а.)

Викладає дисципліни: Історія культури ХІХ-ХХ століття, Теорія культури, Культурологія, Історія світової художньої культури, Історія світової культури.