ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра культурології

Грицаненко Валентин Георгійович
доцент, заслужений художник України

У 1969 році закінчив Харківський державний інститут культури за спеціальністю «Культурно-освітня робота». Одержав кваліфікацію: клубний працівник вищої кваліфікації, керівник художнього колективу (театрального).

У ХДАК працює з 1972 р:
викладач кафедри культосвітроботи, викладач кафедри КОР – 1976 р.; старший викладач кафедри клубознавства – 1977 - 1983 р.р.;
старший викладач кафедри теорії і історії КОР – 1983 - 1990 р.р.;
старший викладач кафедри теорії і історії культури – 1990-1993 р.р.;
з 1994 року доцент кафедри історії і теорії культури, згодом – кафедра культурології та медіа-комунікацій, зараз – кафедра культурології.

Сфера наукових інтересів: українська культура.

Має більш 20 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Основні наукові праці:
Історія української культури: термінол. слов. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; [авт.-уклад.: Л. В. Анучина, О. А. Стасевська, О. В. Уманець, В. Г. Грицаненко, В. О. Дорошенко, А. О. Храбан]. — Харків : Колегіум, 2011. — 183 с.
Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
Культура сучасної України: питання національної ідеї та мовної ситуації / Л. В. Анучина, В. Г. Грицаненко // Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ». [Сер.] Актуальні проблеми розвитку українського суспільства : зб. наук. пр. — Харків, 2011. — № 30. — C. 86–90.
Сучасні проблеми світової та національної культури / Л. В. Анучина, В. Г. Грицаненко // Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ». [Сер.] Актуальні проблеми розвитку українського суспільства : зб. наук. пр. — Харків, 2011. — № 55. — C. 50–53.
Випробування глобалізацією / Л. В. Анучина, В. Г. Грицаненко // Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ». [Сер.] Актуальні проблеми розвитку українського суспільства : зб. наук. пр. — Харків, 2012. — № 31. — C. 59–64.

Викладає дисципліни: Історія української художньої культури, Історія української ікони.

Заслужений художник України з 1997 року.
Грицаненко В. Г. поєднує викладацьку роботу з творчою діяльністю художника. У 1997-1998 рр. ним виконана серія робіт «Україна сакральна» для офіційних апартаментів Президента України та для представницьких заходів Адміністрації Президента України. Його ім'я відоме широким колам художників та прихильників живопису.
Є автором більш ніж 150 живописних творів, які знаходяться в приватних колекціях України, Росії, США, Ізраїлю, Греції; брав участь у регіональних, республіканських та міжнародних художніх виставках.