ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра культурології

Гаврюшенко Олександр Анатолійович
доцент, кандидат історичних наук, доцент

Закінчив Харківський державний університет імені О. М. Горького у 1979 р. за спеціальністю «Історія». Присвоєна кваліфікація «Історик, викладач історії та суспільствознавства».
Навчався в аспірантурі Харківського державного університету імені О. М. Горького на кафедрі нової та новітньої історії. У 1988 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Філіп Меланхтон: гуманіст та реформатор (1517-1524 рр.)».
Присуджений науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.03 – «загальна історія».

У ХДАК працює з 1989 р:
старшим викладачем (1989-1991 р.), доцентом (з 1991 р.), – на кафедрі теорії та історії культури (згодом – кафедра культурології та медіа-комунікацій, зараз – кафедра культурології).

У 2009–2014 рр. – декан факультету культурології ХДАК.

Сфера наукових інтересів: історія європейської культури Середньовіччя та Нової доби.

Має понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій. З них – 2 навчальні посібника з історії світової культури з грифом МОН (у співавторстві), 10 навчальних посібників з історії художньої культури, 11 статей, програми та навчально-методичні матеріали до лекційних курсів, програми кандидатських іспитів та ін.

Основні наукові праці:
Підручники:
Гаврюшенко О. А. та ін. Історія художньої культури. Первісність. Стародавній світ. Підруч. для студ. вищ. навч. закл. мистецтва і культури / В. Н. Шейко, А. А. Гаврюшенко, А. В. Кравченко. – Х.: ХДАК, 1999. – 209 с.
Гаврюшенко O. А. та ін. Історія художньої культури. Середньовіччя. Відродження: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. мистецтва і культури / В. М. Шейко, О. А. Гаврюшенко, О. В. Кравченко; Харк. держ. акад. культури. – Х.: ХДАК, 2001. – 189 с.
Гаврюшенко O. А. та ін. Історія художньої культури. Візантія. Арабо-мусульманський світ. Китай. Японія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. мистецтва і культури / В. М. Шейко, О. А. Гаврюшенко, О. В. Кравченко; Харк. держ. акад. культури – Х.: ХДАК, 2001. – 181 с.
Гаврюшенко O. А. та ін. Історія художньої культури. Західна Європа XVII і XVIII ст.: Підруч. для студ вищ. навч. закладів мистецтва і культури / В. М. Шейко, О. А. Гаврюшенко, О. В. Кравченко; Харк. держ. акад. культури. - Х.: ХДАК, 2001 – 183 с.
Гаврюшенко O. А. та ін. Історія художньої культури. Західна Європа ХІХ-ХХ ст.: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. мистецтва і культури / В.М. Шейко, О. А. Гаврюшенко, О. В. Кравченко; Харк. держ. акад. культури. – X.: ХДАК, 2001. – 205 с.
Має навчальні посібники, що рекомендовані МОН:
Гаврюшенко О.А. Історія культури: навч. посіб / Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Наук. ред. Шейко В.М.–К.: Кондор, 2004 –763 С.
Гавюшенко О.А. Історія світової культури: навч. посібник / Шейко В.М., Кравченко О. В. –– К., Кондор, 2006. – 408 С.

Викладає дисципліни: Історія культури Візантії та арабо-мусульманського світу, Історія культури Середньовіччя, Історія світової художньої культури, Історія культури XVII-XVIII ст., Культура повсякденності, Історіографія історії світової культури, Історія культурології.

Здійснює керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами.