ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра культурології

Босенко Тетяна Валентинівна
доцент, кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила ХДАК у 1978 році зі спеціальності «Культурно-освітня робота». Присвоєна кваліфікація «Культосвітній працівник вищої кваліфікації, керівник академічного хору».
У 1981 - 1989 роках навчалася в аспірантурі Московського державного інституту культури. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Роль суспільно-політичних об’єднань в патриотичному вихованні молоді»). Присуджено ступень кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – «культосвітня робота».
З 1999 р. доцент кафедри історії та теорії культури (зараз кафедра культурології) ДЦ АЕ №001263 від 25.02.1999 р.

У ХДАК працює з 1981 р.:
старшим викладачем (1981-1997 р.), доцентом (з 1997 р.) – на кафедрі теорії та історії культури, згодом – кафедра культурології та медіа-комунікацій, нині – кафедра культурології.

З 2015 р. є виконуючим обов’язки завідувача кафедри культурології.
3 1993 р. заступник декана факультету культурології ХДАК. Бере участь у роботі методичної ради факультету та в складі групи з розробки ліцензійних та акредитаційних справ.

Сфера наукових інтересів: історичні та сучасні трансформації української народної культури.

Автор 10 наукових та навчально-методичних публікацій.

Основні наукові праці:
Навчально-методичні посібники:
Народна художня культура : програма та навч.-метод. матеріали для студентів спец. «Культурологія» / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. культурології ; [уклад. Т. В. Босенко]. — Харків : ХДАК, 2012. — 53 с.
Програма та методичні матеріали педагогічної (асистентської) та науково-дослідної (дипломної) практик магістрів-культурологів / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. культурології ; [уклад.: Т. В. Босенко, О. В. Кравченко]. — Харків : ХДАК, 2012. — 21 с.

Викладає дисципліни: Методика викладання культурологічних дисциплін у ВНЗ, Історія світової художньої культури, Народна художня культура, Народна художня творчість, Методологічний семінар.