ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра іноземних мов

Шуляков Ігор Миколайович
викладач

Шуляков Ігор Миколайович – викладач. Науково-педагогічний стаж 17 років.

Викладає курси французької та англійської мов для студентів бакалаврату.

І. М. Шуляков — автор понад 30 друкованих праць, серед яких:
1.Шуляков І. М. Міжкультурний діалог як процес / І. М. Шуляков // Культура України. Сер. Культурологія : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. — Харків, 2015. — Вип. 49. — C. 75-85.
2.Шуляков І. М. Ситуативна модель процесу міжкультурної комунікації / І. М. Шуляков // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (24-25 листоп. 2016 р.) / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології. — Харків, 2016. — C. 52 .
3.Шуляков І. М. Міжкультурна взаємодія та її віди / І. М. Шуляков // Культура України. Сер. Культурологія : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. — Харків, 2017. — Вип. 58. — C. 85—96.
4.Французька мова: Прогр. програма та навчально-методичні матеріали до курсу підготовки аспірантів і здобувачів до кандидатського іспиту з іноземної мови за всіма напрямами / Харк. держ. акад. культури; Уклад. : С. В. Частник, І. М. Шуляков — Х.: ХДАК, 2017. — 54 с.
5.Французька мова для студентів спеціальностей з менеджменту : програма та навчально-методичні матеріали до модуля “Професійно-орієнтоване читання” / Харк. держ. акад. культури; уклад. І. М. Шуляков, С. В. Частник. –– Х.: ХДАК, 2013. –– 64 с.

І. М. Шуляков відповідає за зв'язок кафедри з Французьким центром у м. Харкові, за організацію та проведення студентських олімпіад з французької мови. Неодноразово виконував функції перекладача, супроводжуючи групи студентів мистецьких факультетів на гастролях у Франції.