ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра іноземних мов

Дерев’янко Інна Володимирівна
викладач

Дерев’янко Інна Володимирівна – викладач. Науково-педагогічний стаж 20 років.

Викладає навчальну дисципліну “Англійська мова професійного спрямування” для студентів бакалаврату.

І. В. Деревянко — автор понад 30 друкованих праць, серед яких:
1.Derevianko I. V. The Experience of the Teenagers' Christian Upbringing in Kyivan Rus and its influencing the Modern Upbringing Methodology / I. V. Derevianko // Perspektywy Edukacyjjne-Społeczne. – Łodż: Wyższa Szkolа Biznesu i Nauk o Zdrowiu. – 2015. - № 5. — P. 6-9.
2.Analyses of the Present Day American Higher Education Trends, Experiences and Results of Distance Learning Implementation / Oliinyk O.V., Derevianko I.V. // Nauka i Studia. — Pedagogiczne Nauki: Psychologia I Socjologia. — 24-4 (158) 2016. — P. 65-79.
3.Дерев’янко І. В. Методологічні засади дослідження християнського виховання підлітків у Київській Русі / І. В. Дерев’янко // Теорія та методика навчання та виховання: зб. наук. пр. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2013. – Вип. 34. – С.45-52.
4.Дерев’янко І. В. Творче використання педагогічних ідей та досвіду християнського виховання підлітків в умовах сьогодення / І. В. Дерев’янко // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія (Педагогічні науки): зб. наук. пр. – Луганськ : 2014. – Вип. №2 (285) – С. 200-206.
5.Дерев’янко І. В. Дослідження методів і форм організації християнського виховання підлітків за часів Київської Русі (VIII-XV століття) / І.В. Дерев’янко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 66. – Херсон: ХДУ, 2014. – С. 63-67.
6.Дерев’янко І. В. Християнська традиція як засіб виховання сучасних підлітків / І. В. Дерев’янко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Теорія та методика навчання та виховання». – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2014. – Вип. 36. – С. 64-71.
7.Дерев'янко І. В. Зміст християнського виховання підлітків на сучасному етапі / І. В. Дерев'янко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – Вип. 50 (103). – С. 81-88.

І. В. Дерев'янко — керівник методсемінару кафедри, секретар ученої ради факультету соціальних комунікацій.