ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра іноземних мов

Частник Станіслав Володимирович
завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Частник Станіслав Володимирович — завідувач кафедри іноземних мов, доцент, кандидат філологічних наук. Науково-педагогічний стаж 43 роки.

Викладає навчальні дисципліни: “Іноземна мова професійного спрямування” для студентів бакалаврату, “Ділова англійська мова” для магістрантів, “Друга іноземна мова (німецька)”, “Іноземна мова наукового спрямування”.

С. В. Частник — автор понад 100 друкованих праць, серед яких:
1. Wir lernen Deutsch. Німецька мова як друга іноземна для студентів спеціальності “Туризм”: Навч. посіб. / С.В. Частник; Харківська державна академія культури. — Х.: ХДАК, 2017. — 68 с.
2. Реферування іноземних наукових видань : навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності “Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури” / Харк. держ. акад. культури ; розробники : О. С. Частник, С. В. Частник. — Х. : ХДАК, 2016. — 46 с.
3. Discovering furusato: a Japanese archetype in Western cultural studies / S.V. Chastnyk // Культура України. Сер. Культурология : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. –– Харків : ХДАК, 2016. –– Вип. 52. –– С. 156-162.
4. Англомовні елементи наукової праці: назва, анотація, резюме: A Practical Guide to Writing Research Paper Titles, Abstracts, Summaries : навчальний посібник / Харк. держ. акад. культури ; розробники : О. С. Частник, С. В. Частник. — Х. : ХДАК, 2016. — 78 с.
5. Chastnyk S. V. From cultural export to cultural exchange: Willis Conover’s “Jazz Hour” / S.V. Chastnyk // Культура України. Сер. Культурологія : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. –– Харків : ХДАК, 2015. –– Вип. 49. –– С. 178-186.

С. В. Частник — завідувач кафедри іноземних мов з 1991 р.