ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра іноземних мов

Бевз Надія Вікторівна
доцент, кандидат філософських наук

Бевз Надія Вікторівна — доцент, кандидат філософських наук. Науково-педагогічний стаж 34 роки.

Викладає навчальні дисципліни: “Англійська мова професійного спрямування” для студентів бакалаврату, “Ділова англійська мова” для магістрантів.

Н. В. Бевз — автор понад 100 друкованих праць, серед яких:
1. Бевз Н.В. Герменевтико-коммуникативные аспекты непереводимости в поле переводческой культуры // Філологічні трактати. — №4. Том 2. — ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Сумський державний унiверситет, 2012. — С. 11-14.
2. Бевз Н.В. Синтактический знак как стимулятор смыслообразования в переводческой культуре философских текстов // Наукові записки. – Випуск 116. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. — С. 96-96.
3. Надія Бевз, Діана Стрельченко. Прецедентні висловлення в рекламному дискурсі // Наукові записки. – Випуск 130. Серія: Філологічні науки (мовознавтво). — Кіровоград: РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2014. — С. 67-72.
4. N. V. Bevz, D. V. Strelchenko. Translation studies: philosophical and law text // Вiсник Харкiвського Нацiонального унiверситету iм. В.Н.Каразiна, серiя «Фiлологiя» , випуск 73. — Харкiв, 2015. — С. 159-161.
5. Бевз Н. В. Проблема перевода и герменевтический канон Э. Бэтти» // Науково-теретичний альманах «Грані». Том 20. №8. — Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара ГО «Центр соціально-полічних досліджень», 2017. — С. 23-30 .
6. Бевз Н.В., Стрельченко Д.В. English law course : навчально-методичний посібник. — Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2012. – 92 с.
7. Бевз Н.В. Беляєва Е.Ф.,Черниш Т.В. “Introduction in to philosophy in English” : навчально-методичний посібник. — Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2011. – 142 с.

Н. В. Бевз — член міжнародної організації викладачів англійської мови «TESOL-UKRAINE», член міжнародної організації тестологів «Всеукраїнська асоціація з мовного тестування та оцінювання».