ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра журналістики

Звєгинцова Марія Едуардівна
старший викладач, кандидат філологічних наук

Науково-педагогічний стаж 2 роки.

Викладає наступні навчальні дисципліни: Вступ до журналістики, Історія зв'язків з громадськістю, Копірайтинг, Теорія твору та тексту, Дискурс-аналіз; здійснює керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами.

Основні наукові праці:
1. Звегинцова М. Э. Концепт «лицо» в лирике О. Седаковой / М. Э. Звегинцова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 1048. Серія "Філологія". — Х., 2013. — Вип. 67. – С. 165–170.
2. Звегинцова М. Э. Концепт «сад» в лирике О.Седаковой / М. Э. Звегинцова // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. Русская филология.: науч.-метод. журн. – Х., 2013. — № 1-2 (49). – С. 73–78.
3. Звегинцова М. Е. Форми функціонування медійного суб’єкта (на прикладі журналістської та літературної діяльності О. Дроздова) // Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В.М. Шейка. - Харків : ХДАК, 2018. - Вип. 52. - С.154-159.
4. Звегинцова М. Е. Майкл Щур: гра як стратегія подолання псевдо комунікації / М. Э. Звєгинцова // Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В.М. Шейка. - Харків : ХДАК, 2018. - Вип. 53.