ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра журналістики

Звєгинцова Марія Едуардівна
старший викладач, кандидат філологічних наук

Науково-педагогічний стаж 2 роки.

Викладає наступні навчальні дисципліни: Вступ до журналістики, Історія зв'язків з громадськістю, Копірайтинг, Теорія твору та тексту, Дискурс-аналіз; здійснює керівництво бакалаврськими роботами.

Основні наукові праці:
1. Звегинцова М. Э. Концепт «лицо» в лирике О. Седаковой / М. Э. Звегинцова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 1048. Серія "Філологія". — Х., 2013. — Вип. 67. – С. 165–170.
2. Звегинцова М. Э. Концепт «сад» в лирике О.Седаковой / М. Э. Звегинцова // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. Русская филология.: науч.-метод. журн. – Х., 2013. — № 1-2 (49). – С. 73–78.